Klage som virksomhed

Som virksomhed har du ret til at klage over afgørelser truffet af Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrol. Du har også mulighed for at sende en klage over en tilsynsførende eller en medarbejder i Fødevarestyrelsen.

Klage over Fødevarestyr​​elsens afgørelser

Som virksomhed har du ret til at klage over afgørelser truffet af Fødevarestyrelsen. En afgørelse kan fx være en indskærpelse, påbud, forbud osv.  

Læs om hvilke afgørelser du kan klage over, og hvad klageproceduren er 

Klage over en me​​​darbejder i Fødevarestyrelsen

Du har mulighed for at sende en klage en af Fødevarestyrelsens medarbejdere, som du har været i kontakt med.

Klagen bliver håndteret af den enhed medarbejderen er ansat i sammen med HR. Du vil blive orienteret, når sagen er færdigbehandlet.

Her kan du sende en klage ov​er en medarbejder hos Fødevarestyrelsen