Klage som borger/forbruger

Du har mulighed for at klage over virksomheder, som Fødevarestyrelsen fører tilsyn med.

Klager og anmeldelser over virksomheder

Du har mulighed for at klage over virksomheder, som Fødevarestyrelsen fører tilsyn med. Du kan:

  • klage over fødevarer/fødevarevirksomhed
  • klage over fodervirksomhed​​
  • anmelde dyrl​æger​
  • klage over dyrehold

Du kan også:

  • an​melde sygdom fra fødevarer
  • anmelde skadedyr i en virksomhed​

Anmeldelse af dyreværnssag

Hvis du vil anmelde en dyreværnssag, s​kal du i første omgang kontakte politiet. Dette gælder især akutte sager uden for Fødevarestyrelsens åbningstid. Politiet kontakter Fødevarestyrelsen, hvis de finder det nødvendigt. Andre klager over dyrehold kan anmeldes direkte til Fødevarestyrelsen.

Særligt for ansatte/tidligere ansatte

​Oplever du, at der er brud på krav i et eller flere led i den virksomhed du er ansat eller har været ansat i og ønsker at anmelde eller tippe Fødevarestyrelsen om forholdet, har du muligheden for at gøre dette anonymt på samme vis som øvrige borgere.

Indsendelse af klager/anmeldelser 

Læs om hvordan du indsender din klage/anmeldelse og hvordan denne behandles

Klage ​over en medarbejder i Fødevarestyrelsen

Som ​borger har du mulighed for at sende en klage over en af Fødevarestyrelsens medarbejder, som du har været i kontakt med.

Klagen bliver håndteret af den enhed medarbejderen er ansat i sammen med HR. Du vil blive orienteret, når sagen er færdigbehandlet.

Klag ov​er en medarbejder i Fødevarestyrelsen (virk.dk)