Mikrobiologi og zoonoser - lovstof

Kemi Fødevaresikkerhed

På området mikrobiologi og zoonoser er der en række regler, vejledninger, EU-forordninger og supplerende bekendtgørelser. Reglerne er listet op nedenfor o​​g med links til Retsinformation og til EU-lovgivningen på EUR-LEX.

I Retsinformation skal du være opmærksom på at få alle​​ ændringer til reglerne med – du finder dem i højre menuen i Retsinformation.

Konsoliderede udgaver er en sammenskrivn​ing af den oprindelige tekst og ændringerne. Vær opmærksom på, hvilke ændringer der er indarbejdet. De konsoliderede tekster er udelukkende ment som en hjælp, og Fødevarestyrelsen påtager sig ikke ansvar for indholdet.​