Transportegnethed

Dyr skal altid være egnede til hele den planlagte forsendelse.

Dyr skal altid være egnede til hele den planlagte forsendelse, dvs. fra det første dyr læsses på transportmidlet på afgangsstedet til det sidste dyr aflæsses på bestemmelsesstedet. Det er vigtigt at vurdere dyret og at sammenholde det, med den forsendelse dyret skal ud på.

Er du i tvivl om et dyr er transportegnet, skal du enten ikke transportere dyret eller indhente en udtalelse fra en dyrlæge.

Dyr, der ikke er transportegnede, kan være dyr, der har fysiologiske skavanker eller lider af en sygdom. Du skal især være opmærksom på:

  • Dyr der har smerter, når de bevæger sig, eller ikke kan gå uden støtte.
  • Dyr med alvorlige åbne sår eller dyr, der har en prolaps. En prolaps kan f.eks. være en endetarm eller en livmoder, der hænger ud af dyret.
  • Dyr, der er 90 % henne i drægtigheden eller har født inden for den foregående uge.
  • Nyfødte dyr, hvor navlen ikke er helet.
  • Svin under tre uger gamle, lam under en uge og kalve under 10 dage må kun transporteres under 100 km.
  • Hunde og katte under otte uger, skal ledsages af deres mor.
  • Hjortedyr med gevir i bast.
  • Udsættersøer (søer der har indgået i smågriseproduktion) må kun transporteres til og med 8 timer.
  • Udsætterhøner (høner som har indgået i konsumægsproduktion) er ikke egnet til transport. De kan dog transporteres hvis indfangningen, håndteringen og transporten sker i overensstemmelse med retningslinjer fra Danske Æg.

Hvis du udelukkende transporterer køer i Danmark, så må du ikke transporterer køer, der har kælvet indenfor de seneste to uger, da de ikke er transportegnede.

Du kan læse mere om transportegnethed i Transportguiden

Fødevarestyrelsen har desuden bestilt et forskningsprojekt med fokus på transportegnethed af dyr.

Læs rapporten: Vurdering af dyrs transportegnethed fra 2016

Attester om dyrs transportegnethed

Det er frivilligt om dyrlægen vil bruge disse attester, eller vil bruge en anden model.

Transportattest til kvæg (pdf)

Transportattest til svin (pdf)

Brokattest til svin (pdf)