Selvkører

Der er særlige regler for selvkørere.

Du skal kun leve op til de helt generelle regler om transport, hvis du er selvkører. Der er ikke krav om autorisation, godkendelse af køretøj til dyretransport eller særligt krav om bestået uddannelse i transport af dyr.

Du skal overholde disse regler som selvkører:

 • Dyrene skal altid være egnet til forsendelsen.
 • Transportmidler samt på- og aflæsningsfaciliteter skal være udformet så dyrenes sikkerhed tilgodeses og dyrene ikke påføres lidelser.
 • Transporten skal gennemføres uden forsinkelser og dyrenes velbefindende skal sikres løbende.
 • Dyrene skal have tilpas plads og tilbydes vand, foder og hvile med passende mellemrum.

Du kan være selvkører i to forskellige situationer:

 1. Hvis du er landbruger og transporterer dyr i dine egne transportmidler, når det er nødvendigt at have sæsonbestemt græsskifte, dvs.:
  • Transport af dyr til og fra græsning
  • Der er ikke nogen begrænsning på antal kørte km eller forsendelsestid
  • Landbrugeren bruger egne transportmidler

 2. Når du er landbruger og transporterer dine egne dyr i dine egne transportmidler på en strækning der er under 50 km fra din besætning, dvs.: 
  • Transporten udføres på bedriftens egen regning
  • De transporterede dyr er ejet af den bedrift, for hvis regning dyrene transporteres
  • Transportafstanden må ikke overskride 50 km. Dette skal forstås som 50 kørte km til eller fra egen bedrift
  • Landbrugeren bruger egne transportmidler.

Eget transportmiddel

Eget transportmiddel forstås som et transportmiddel, som landbrugeren selv ejer, eller ejer i fællesskab med andre. Er et transportmiddel leaset vil det også være omfattet af begrebet "eget transportmiddel", da et leasingforhold er af langvarig karakter, og landbrugeren har fuld råderet over transportmidlet. Eget transportmiddel kan dog ikke være lejet eller lånt.