Registrering og godkendelse af avlsmaterialevirksomheder

Her kan du læse om virksomheder, der beskæftiger sig med indsamling, produktion, forarbejdning og opbevaring af avlsmateriale fra landdyr.

Virksomheder, der beskæftiger sig med indsamling, produktion, forarbejdning og opbevaring af avlsmateriale, kaldes for avlsmaterialevirksomheder. Avlsmaterialevirksomheder skal enten være registreret hos eller godkendt af Fødevarestyrelsen.

Avlsmaterialevirksomheder der skal registreres

Virksomheder, der beskæftiger sig med indsamling, produktion, forarbejdning og opbevaring af avlsmateriale fra landdyr, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Visse avlsmaterialevirksomheder skal dog godkendes. Læs mere under ’Avlsmaterialevirksomheder der skal godkendes'.

Operatører af registrerede avlsmaterialevirksomheder har en række forpligtelser, som de skal overholde. Overordnet omfatter disse forpligtelser: 

  • Biosikring. Operatører skal træffe biosikringsforanstaltninger for de opdrættede dyr og produkter, som de er ansvarlige for. Det omfatter både fysiske beskyttelsesforanstaltninger og håndteringsforanstaltninger. En håndteringsforanstaltning kan f.eks. være fastlagte procedurer for anvendelse af udstyr til produktion af avlsmateriale.
  • Overvågning. Operatører skal observere alle ændringer i de sædvanlige produktionsparametre på de virksomheder, hos de dyr eller i det avlsmateriale, som de er ansvarlige for. Det omfatter observation af dyrs sundhed og adfærd. Overvågningen sker med henblik på at opdage forekomst af listeopførte sygdomme og nye sygdomme.
  • Fortegnelser. Operatører skal føre og vedligeholde fortegnelser. Fortegnelserne skal opbevares i mindst tre år og omfatte oplysninger, der er relevante for vurdering af sundhedsstatus, for sporbarhed og for en epidemiologisk undersøgelse i tilfælde af forekomst af en listeopført sygdom.
  • Mærkning. Avlsmateriale fra kvæg, geder, får, svin og heste er omfattet af sporbarhedskrav, ved mærkning som sikrer sporbarhed af avlsmateriale inden for medlemsstater og ved indførsel til EU.
  • Dyresundhedsbesøg. Operatører skal sikre, at en dyrlæge aflægger dyresundhedsbesøg på de virksomheder, som de er ansvarlige for, hvis det er relevant på grund af de risici, som den givne virksomhed udgør. Det vil f.eks. være relevant på avlsmaterialevirksomheder, hvor der holdes donordyr.

Læs de gældende regler på området for nærmere information om de enkelte forpligtelser.

Læs de specifikke regler på siden ’Dyresundhedsloven – lovstof’

Desuden findes der en række dyresundhedsmæssige krav, som skal være overholdt, når man flytter avlsmateriale til og fra registrerede avlsmaterialevirksomheder.

Læs om flytningskravene

Bliv registreret

Virksomheden bliver registreret ved at kontakte Fødevarestyrelsen. Vær opmærksom på, at det er stedet, hvor aktiviteten foregår, der skal registreres.

Brug Fødevarestyrelsens hovedmail for at blive registreret

Avlsmaterialevirksomheder der skal godkendes

Visse avlsmaterialevirksomheder skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Godkendelseskravet gælder for virksomheder, hvorfra avlsmateriale af kvæg, svin, får, geder og heste flyttes til en anden medlemsstat. Disse virksomheder skal være forhåndsgodkendt, hvilket betyder, at aktiviteterne på virksomheden ikke må indledes, før Fødevarestyrelsen har aflagt et besøg på virksomheden og udstedt en godkendelse.

Godkendte avlsmaterialevirksomheder skal i nogle tilfælde opfylde specifikke betingelser, f.eks. sygdomsovervågning og officielle tilsyn, som fremgår af betingelserne i forordning 2020/686 for de forskellige avlsmaterialevirksomhedstyper.

Bliv godkendt

Virksomheden skal kontakte Fødevarestyrelsen for at aftale et godkendelsesbesøg og blive godkendt. Vær opmærksom på, at det er stedet, hvor aktiviteten foregår, der skal godkendes.

Brug Fødevarestyrelsens hovedmail for at blive godkendt

Hvad er avlsmateriale?

Sæd, oocytter og embryoner bestemt til kunstig reproduktion

Hvad er landdyr?

Fugle, landpattedyr, bier og humlebier.

Landpattedyr er f.eks. svin, kvæg, heste, får, geder, fugle, hunde, katte og pelsdyr.