Dyrehandlere

Dyrehandlere må kun drive forretning med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Det samme gælder for opdræt af dyr samt erhvervsmæssig drift af dyrepensioner, dyreinternater og formidling af dyr.

Reglerne om erhvervsmæssig handel med dyr findes i Dyrehandlerbekendtgørelsen. Den indeholder blandt andet:

 • betingelser for udstedelse af tilladelse til at drive en dyrehandel
 • forbud mod hold og salg af visse særlige dyr
 • regler om indretning af lokaler og dyreanlæg
 • regler om personale og tilsyn
 • der skal være tilknyttet en dyrlæge til virksomheden, og dyrlægen skal tilse dyreholdet mindst fire gange årligt.
 • forbud mod hold og salg af visse særlige dyr; disse fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.

Ansøgning om tilladelse

En ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om maksimalt antal og art af dyr i virksomheden, samt om placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger, lokaler og dyreanlæg.

Ansøgningen skal afleveres til Fødevarestyrelsen enten elektronisk eller pr. brev.

Skriv til os via vores kontaktformular

Fødevarestyrelsen skal besigtige virksomheden i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Udvidelse eller væsentlig ombygning må ikke finde sted uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Uddannelseskrav

Der stilles krav til uddannelse af den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, samt for ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr. Læs mere om kravene i bekendtgørelsen og Fødevarestyrelsens vejledning, hvor der bl.a. findes links til uddannelsessteder.

Ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, skal senest 6 måneder efter ansættelsesstart opfylde uddannelseskravet.

Pasningsvejledning

Det er lovpligtigt at udlevere en skriftlig pasningsvejledning ved erhvervsmæssig handel med dyr. Vejledningen, der senest skal udleveres på tidspunktet for aftalens eller købets indgåelse, skal indeholde godkendte oplysninger om forsvarlig pasning og pleje af dyret, herunder:

 1. dyreart (videnskabeligt og populært navn)
 2. forventet levealder
 3. fuldvoksen størrelse
 4. fodring
 5. anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur
 6. miljøberigelse og stimulering
 7. behov for motion
 8. sociale behov
 9. særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold
 10. typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel og
 11. formering, yngelpleje og eventuel neutralisation​