Handel med hunde (uden egen opdræt)

Virksomheder, der driver erhvervsmæssig handel med hunde, skal have en tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Ansøgning om tilladelse til at sælge hunde

  • Udfyld ansøgningsblanket
    • Med ansøgningen skal du vedhæfte en oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele samt målfaste tegninger af bygninger og lokaler (Fødevarestyrelsen besigtiger virksomheden i forbindelse med behandlingen af ansøgningen).
  • Send den udfyldte ansøgningsblanket og oversigtsplan via denne kontaktformular

Uddannelse i hundehold

Den ansvarlige for virksomheden skal have gennemført en uddannelse i hundehold (uddannelseskravet gælder ikke, hvis du kan dokumentere, at du i en sammenhængende periode på 1 år inden for de seneste 5 år har haft det daglige ansvar for en tilsvarende virksomhed).

Følgende udbyder godkendte uddannelser i hundehold: