Videreformidling af hunde

Hvis du vil beskæftige dig med videreformidling af hunde skal du ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse hertil. Videreformidling af hunde er defineret ved, at en person/en virksomhed jævnligt foranstalter kontakt mellem køber og sælger af dyr
(dyrene opholder sig på intet tidspunkt hos personen/i virksomheden).

Ansøgning om tilladelse til at videreformidle hunde