Hundeinternater

Hvis man ønsker at etablere et hundeinternat, skal man ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse hertil.
Bemærk: Hundeinternater, hvor der holdes færre end fire hunde ad gangen, er ikke omfattet af reglerne.

Ansøgning om tilladelse til at drive hundeinternat

  • Udfyld ansøgningsblanketten 
    Ansøgningsblanket
    • Med ansøgningen skal du vedhæfte en oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele samt målfaste tegninger af bygninger og lokaler (Fødevarestyrelsen besigtiger virksomheden i forbindelse med behandlingen af ansøgningen)
  • Send den udfyldte ansøgningsblanket og oversigtsplan via vores kontaktformular 
    Kontaktformular

Sagsbehandlingstid

Fødevarestyrelsen afgørelse senest 6 mdr. efter, at ansøgning og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Uddannelse i hundehold

Den ansvarlige for virksomheden skal have gennemført en uddannelse i hundehold (uddannelseskravet gælder ikke, hvis du kan dokumentere, at du i en sammenhængende periode på 1 år inden for de seneste 5 år har haft det daglige ansvar for en tilsvarende virksomhed).

Følgende udbyder godkendte uddannelser i hundehold: