Erhvervsmæssig beskæftigelse med hunde

Hvis man vil beskæftige sig med hunde i erhvervsmæssig henseende, skal man have en tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

Hvis du ønsker at etablere en af nedenstående typer af virksomhed, skal du ansøge om tilladelse.

Hundevirksomheder

Hundeinternat

Hundepension

Hundekennel (opdræt af hunde med salg for øje)

Handel med hunde (uden egen opdræt)

Videreformidling af hunde