Opskaleringsmodel for det veterinære beredskab

Fødevarestyrelsen har sammen med DTU Veterinærinstituttet fået udarbejdet en ressourceestimeringsmodel for det veterinære beredskab under kriser.

Hensigten med opskaleringsmodellen har været at få beskrevet de nødvendige ressourcer for beredskabet, samt hvordan beredskabet kan tilvejebringe, koordinere og administrere disse ressourcer.

Baggrunden for arbejdet er, at f.eks. England har oplevet omfattende udbrud af bl.a. mund- og klovesyge, hvor beredskabsplanlægning og ressourceestimering har haft afgørende betydning for forløbet. Fremtidige udbrud af mund- og klovesyge i Danmark vil have enorme økonomiske og handelsmæssige konsekvenser, hvorfor det er af stor betydning, at et udbrud bliver bekæmpet så hurtigt og effektivt som muligt.