Fødevarestyrelsens oversigt over mistanker og tidlige varslinger

Find aktuelle og tidligere mistanker om og tidlige varslinger af husdyrsygdomme i Danmark.

​​​​​Oversigten skelner mellem forskellige typer at mistanker: kliniske, laboratorie-, kontakt- og slagterimistanker.

Tidlig varsling har til hensigt at gøre Fødevarestyrelsen opmærksomme på ændringer i danske dyrs helbredstilstand, som kunne være forårsaget af en anmeldepligtig husdyrsygdom. Foreløbigt bruges tidlige varslinger kun for den alvorlige og smitsomme fjerkræsygdom fugleinfluenza (aviær influenza).

I oversigten kan du finde informationer om aktuelle og historiske tidlige varslinger og mistanker om udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme. Oversigten indeholder kun tidlige varslinger af og mistanker om husdyrsygdomme, som findes i bekendtgørelse nr. 1007 af 27. juni 2022. Oversigten dækker indeværende år frem til dags dato.

Information om tidlige varslinger og mistanker fra tidligere år findes i Fødevarestyrelsens publikationsserie ”Animal Health in Denmark”, som findes i publikationsdatabasen.

Gå til publikationer​