Overvågning af smitsomme husdyrsygdomme i udlandet

Fødevarestyrelsen holder øje med forekomsten af smitsomme husdyrsygdomme i udlandet

​Informationerne om den​ interna​​​tionale husdyrsundhedssituation baseres på en række forskellige kilder. De to vigtigste kilder er:
 
World Animal Health Information System (WAHIS) 
 
Animal Disease Information System (AD​​IS)

Fødevarestyrelsen anvender disse inform​​ationer til at lave trusselsvurderinger for situationen i Danmark og skrive artikler om alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa.
 

Trusselsvurderinger

Fødevarestyrelsen udarbejder løbende​ trusselsvurderinger på baggrund af sygdomssituationen i den Europa. Trusselsvurderingerne bliver offentliggjort som faglige nyheder på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Find faglige nyheder her.

Du kan kan abonnere specifikt på trusselsvurderinger og få dem tilsendt på mail ved offentliggørelse.

Abonner på faglige nyheder her.

WAHIS står for "World Animal Health Information System". WAHIS er et system hvor samtlige indberetninger om forekomst af husdyrsygdomme indberettet til Verde​​nsorganisationen for dyresundhed (WOAH) er offentligt tilgængelige.

Alle de 182 lande, der er medlem af WOAH, er forpligtet til at indberette forekomsten af husdyrsygdomme. Denne indberetningspligt er afhængig af sygdommen og forekomsten af sygdommen i landet:

  • Ved udbrud af sygdomme i lande/områder, som indtil udbruddet var anset for at være fri for sygdommen, skal udbruddet indberettes til WOAH indenfor 24 timer, og samtlige medlemslande orienteres af WOAH om udbruddet. 

  • Efter sådanne udbrud skal WOAH ugentligt orienteres om udviklingen i epidemien, spredningen af sygdommen, og hvilke bekæmpelsesforanstaltninger der anvendes. 

  • Alle medlemslandene skal halv- og helårligt indberette oplysninger om forekomst af alle sygdomme, der er listet af WOAH. 

Oplysningerne om den globale forekomst af husdyrsygdomme offentliggøres endvidere hvert år i publikationen World Animal Health.​​
 

ADIS står "Animal Disease Information System". ADIS er den EU's hovedkilde til oplysninger om forekomste​​n af husdyrsygdomme i medlemsstaterne.

Forpligtelsen til anmeldelse og rapportering i ADIS fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 af 7. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår EU-anmeldelse af og EU-rapportering om listeopførte sygdomme, for så vidt angår formater og procedurer for forelæggelse af og rapportering om EU-overvågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer og for ansøgning om anerkendelse af status som sygdomsfri og for så vidt angår IT-systemet.

Fødevarestyrelsen skal anmelde udbrud af en række alvorlige sygdomme omfattet af gennemførelsesforordningens bilag 1 inden for 24 timer. Derudover skal Fødevarestyrelsen årligt rapportere udbrud af alle øvrige sygdomme, der er omfattet af Dyresundhedsloven (AHL), i ADIS.
 
Udover oplysninger fra WAHIS og ADIS indsamler Fødeva​​restyrelsen informationer om forekomst af husdyrsygdomme fra andre kilder (fx ProMED-mail, Weekly Epidemiological Record, udenlandske måneds- og årsrapporter, m.v.).