Anvendelse af lægemidler til dyr

Fødevarestyrelsen administrerer reglerne om ordinering, udlevering og anvendelse af lægemidler til dyr

Reglerne om ordinering, udlevering og anvendelse af lægemidler til dyr omfatter veterinærlægemiddelforordningen, dyrlægeloven, dyrlæge- og dyreejerbekendtgørelserne samt bekendtgørelser om sundhedsrådgivning, grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger og indberetning til VetStat.

 

For spørgsmål om godkendelse af lægemidler, forhandling af lægemidler, apoteksvirksomhed, recepter, lægemidler på udleveringstilladelse, bivirkninger ved lægemidler m.v. henvises til Lægemiddelstyrelsen.

 

Medicinsk udstyr til veterinær brug

Der findes ikke lovgivning om medicinsk udstyr, der udelukkende anvendes til veterinært brug. Den lovgivning om medicinsk udstyr, der findes, omfatter kun medicinsk udstyr, der anvendes til humant brug.

Hvis medicinsk udstyr, der er beregnet til mennesker anvendes veterinært, vil udstyret være omfattet af lovgivningen om medicinsk udstyr.

Lovgivningen om medicinsk udstyr administreres af Lægemiddelstyrelsen. Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om medicinsk udstyr.

 

Medicinsk udstyr, som indeholder animalske biprodukter

Hvis det medicinske udstyr ikke er dækket af lovgivningen om medicinsk udstyr, men indeholder animalske biprodukter, så vil det medicinske udstyr som udgangspunkt være omfattet af forordningen om animalske biprodukter (1069/2009) og gennemførelsesforordning (142/2011).

Ved animalske biprodukter forstås hele kroppe eller dele af dyr eller andre animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum.

Laboratoriereagenser, test-kits mv. der er færdigpakkede og brugsklare, er ikke omfattet af kravene i biproduktforordningen.

Du skal registreres hos din lokale veterinærenhed, hvis du ønsker at forhandle, anvende eller transportere medicinsk udstyr, der indeholder animalske biprodukter. Du finder kontaktinformation på din lokal veterinærenhed på Fødevarestyrelsens hjemmeside ”Find vores adresser”.

 

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om animalske biprodukter og animalske biprodukter - ansøgning om godkendelse eller registrering (foedevarestyrelsen.dk)