VetStat for apoteker

Når apoteket udleverer et receptpligtigt lægemiddel til dyr sendes oplysninger om dette til VetStat via apotekets indberetning til Sundhedsdatastyrelsen.

I VetStat registreres forbruget af receptpligtige lægemidler til dyr, inklusive sera og vacciner, magistrelle lægemidler, lægemidler på udleveringstilladelse samt fodertilsætningsstoffer (coccidiostatika).

Når apoteket takserer en dyrlægerecept indberettes en række oplysninger til VetStat. Disse oplysninger giver bl.a. oplysninger om afsender og modtager af recepten, samt hvilket lægemiddel, der er udleveret.

Apoteket kan tjekke en dyrlæges autorisationsnummer og ordineringsret i VetStat

I VetStat kan apoteket verificere den ordinerende dyrlæge på baggrund af dyrlægens autorisationsnummer samt se dennes ordineringsret. Oplysninger om ændringer i dyrlægers ordineringsret findes kun i VetStat.

Dyrlægeoplysninger i VetStat er tilgængelige for danske apoteker med MitID Erhverv, hvilket beskrives nærmere i VetStat.

Apoteket har desuden mulighed for at se samtlige indberetninger på receptpligtige lægemidler til dyr, som apoteket har udleveret.