Beredskabsplaner for husdyrsygdomme

De danske beredskabsplaner mod husdyrsygdomme udarbejdes og tilpasses løbende baseret på erfaringer hentet dels fra tidligere sygdomsudbrud, fra beredskabsøvelser eller fra andre EU lande. Tilpasning kan også ske som følge af ændringer i EU-lovgivningen.

De danske veterinære beredskabsplaner mod smitsomme husdyrsygdomme består af en generel beredskabsplan med et anneks og et antal sygdomsspecifikke manualer. Den generelle plan; "Veterinær beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme" beskriver den overordnede strategi for sygdomsbekæmpelse, bekæmpelsesmetoder, kriseorganisering og krisekommunikation.

​​​De sygdomsspecifikke manualer er mere operativt orienteret. De indeholder detaljerede informationer af relevans for håndtering af de enkelte sygdomme, herunder beskrivelse af sygdomsbillede ved infektion, udtagning af prøver til afklaring af mistanke om sygdommen, sygdomsspecifikke rengørings- og desinfektionsprocedurer, oprettelse af restriktionszoner og andre oplysninger i relation til bekæmpelsen af den enkelte sygdom. Der findes ikke sygdomsmanualer for alle de sygdomme, som det veterinære beredskab dækker, men for de mest alvorlig.
 
Beredskabsplaner skal forstås som samlinger af information og retningslinjer, som kan fremskynde de rigtige handlinger hos de involverede myndigheder. 

Tekster i beredskabsplanen er således ikke retsligt bindende, og bliver løbende opdateret.  
 

General beredskabsplaner og sygdomsspecifikke manualer