Gult kort

Hvis antibiotikaforbruget i din grisebesætning er over Fødevarestyrelsens fastsatte grænseværdier, kan Fødevarestyrelsen give dig et Gult kort, hvilket har nogle konsekvenser.

Hvad sker der, hvis din besætnings antibiotikaforbrug overstiger grænseværdierne?

Du vil modtage et høringsbrev fra Fødevarestyrelsen om, at styrelsen påtænker at påbyde dig at nedbringe antibiotikaforbruget.

I høringsbrevet vil der stå, hvad dine muligheder for at gøre indsigelser mod påbuddet er.

Hvad sker der, når jeg har fået påbudt Gult kort?

  • Du får et påbud om, at du skal nedbringe antibiotikaforbruget til under den eller de overskredne grænseværdier senest 9 måneder efter påbuddets datering
    Find information om grænseværdier her
  • Du kan få forbud mod at opbevare og anvende antibiotikaholdige medicin beregnet til opblanding i foder og vand, hvis medicinen er genordineret mere end én gang
  • Du kan få et eller flere uanmeldte kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i påbudsperioden (kontrolbesøg koster et gebyr)
  • Du vil blive opkrævet gebyr for påbuddet om Gult kort

Hvad sker der ved udløb af påbuddet om Gult kort (efter ni måneder)?

Du har ni måneder til at reducere din besætnings antibiotikaforbrug til under grænseværdien. Ved Gult kort påbuddets udløb vil du overgå til en 12 måneders overvågningsperiode.

  • Hvis du holder dig under grænseværdien (hvis du ved udløb af påbuddet om Gult kort, samt i de 12 måneder, du er i overvågningsperioden, holder dit antibiotikaforbrug under grænseværdien, vil du efter de 12 måneder overgå til normal overvågning for Gult kort)
  • Hvis du ikke holder dig under grænseværdien (hvis du ved udløb af påbuddet om Gult kort, samt i de 12 måneder, du er i overvågningsperioden, ikke holder dit antibiotikaforbrug under grænseværdien, vil du kunne påbydes Skærpet tilsyn, og du vil modtage et høringsbrev fra Fødevarestyrelsen)
    Find information om skærpet tilsyn her

Høringssvar vedr. svinebesætninger i høring om Gult kort

Her kan du indsende høringssvar vedr. svinebesætninger i høring om Gult kort:

Indsend høringssvar

Hvis du er uenig i tildelingen af et påbud om Gult kort

Hvis du er uenig i tildelingen af et påbud om Gult kort, kan du henvende dig via vores klageformular:

Gå til klageformular