Rødt kort

Hvis antibiotikaforbruget i din grisebesætning ved udløb af et påbud om Skærpet tilsyn, samt i de følgende 12 måneder (overvågningsperioden), overstiger Fødevarestyrelsens fastsatte grænseværdier, vil du kunne påbydes Rødt kort, hvilket har nogle konsekvenser.

Hvad sker der, hvis din besætnings antibiotikaforbrug overstiger grænseværdierne efter udløb af et påbud om Skærpet tilsyn?

 Du vil modtage et høringsbrev fra Fødevarestyrelsen om, at styrelsen påtænker at påbyde dig at nedbringe antibiotikaforbruget.

I høringsbrevet vil der stå, hvad dine muligheder for at gøre indsigelser mod påbuddet er.

Hvad sker der, når jeg har fået påbudt Rødt kort?

  • Du får et påbud om, at du skal nedbringe antibiotikaforbruget til under den eller de overskredne grænseværdier
    Find information om grænseværdier her
  • Du kan få et påbud om at reducere den maksimale belægningsgrad i besætningen. Dette er gældende indtil antibiotikaforbruget igen er under de fastsatte grænseværdier
  • Du kan få forbud mod at opbevare og anvende antibiotikaholdige medicin beregnet til opblanding i foder og vand, hvis medicinen er genordineret mere end én gang
  • Du kan få et eller flere uanmeldte kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i påbudsperioden (kontrolbesøg koster et gebyr)
  • Du vil blive opkrævet gebyr for påbuddet om Rødt kort

Hvad sker der ved udløb af påbuddet om Rødt kort?

Påbud om Rødt kort er gældende indtil antibiotikaforbruget, målt som et gennemsnit over ni måneder, er reduceret til under de til enhver tid gældende grænseværdier. Ved udløb af påbuddet om Rødt kort vil du overgå til en 12-måneders overvågningsperiode.

  • Hvis du holder dig under grænseværdien (hvis du i de 12 måneder efter udløb af påbuddet om Rødt kort, holder dit antibiotikaforbrug under grænseværdien, vil du derefter overgå til normal overvågning for Gult kort)
  • Hvis du ikke holder dig under grænseværdien (hvis du i de 12 måneder efter udløb af påbuddet om Rødt kort, ikke holder dit antibiotikaforbrug under grænseværdien, vil du igen kunne påbydes Rødt kort, og du vil modtage et høringsbrev fra Fødevarestyrelsen)

Høringssvar vedr. svinebesætninger i høring om Rødt kort

Her kan du indsende høringssvar vedr. svinebesætninger i høring om Rødt:

Indsend høringssvar

Hvis du er uenig i tildelingen af et påbud om Rødt kort

Hvis du er uenig i tildelingen af et påbud om Rødt, kan du henvende dig via vores klageformular:

Gå til klageformular