Information til skoler, daginstitutioner og naturvejledere

Læs her, hvordan man håndterer børns fodring af fugle, gårdbesøg m.m., samt hvad man gør, hvis I har mistanke om fugleinfluenza hos jeres egne eller hos vilde fugle.

Til skoler og daginstitutioner

Hvis skolen/daginstitutionen har høns eller andre fugle

Børnene må gerne fodre og komme i kontakt med fuglene. Som altid, når man har været i kontakt med fjerkræ, skal børnene sørge for grundig håndvask efterfølgende. Man skal vaske fodtøjet, før man går ind til hønsene, og når man går ud igen, for ikke at tage smitte fra vilde fugle med ind i hønsegården. Desuden bør krogen til hønsegården/huset sidde så højt oppe, at børnene ikke kan åbne og selv komme derind, uden at der er en voksen med. Børnene ikke må røre ved foderbræt og lignende. Når I renser foderbrætter eller lignende eller håndterer døde fugle, bør I tage handsker på. Vask hænderne afslutningsvis.

Når I har høns eller andet fjerkræ, anbefaler vi dog, at I ikke også fodrer vilde fugle. Det giver nemlig en unødig risiko for overførsel af smitte til det tamme fjerkræ.  

Om fodring af vilde fugle/ænder på tur eller gårdbesøg

Man må gerne fodre ænderne og lignende, når man er på tur. Man skal blot være opmærksomme på ikke at røre ved fuglene og at børnene ikke må røre ved foderbræt og lignende. Efter turen skal man rengøre fodtøj og eventuelt tøj, der måtte være kommet fugleekskrementer på. På den måde undgår man at overføre eventuel smitte fra vilde fugle til fjerkræ. Det er også en god ide at vaske hænderne i vand og sæbe efter turen. Vær dog opmærksom på, at mange kommuner frabeder sig fodring af fugle i søer og lignende. Fuglene har ikke godt af brød. Og hvis der ligger foderrester tiltrækker det rotter.

Hvis institutionen man har høns eller andet fjerkræ, anbefaler vi dog, at I ikke også fodrer vilde fugle. Det giver nemlig en unødig risiko for overførsel af smitte til det tamme fjerkræ.

Børnene må gerne komme med på gårdbesøg. I skal blot være opmærksom på at få rengjort fodtøj og i øvrigt følge reglerne på landbruget.

Om børn og madlavning med æg eller fjerkræ

Børnene må gerne være med til at lave mad med æg eller fjerkræ, så længe I sørger for at hjælpe børnene med, at de får vasket deres hænder, efter at de har rørt ved råvarerne. Man bør fortælle dem om de almindelige regler for håndtering af fødevarer, fx at man ikke spiser/slikker på råt kød og æg. 

Til naturvejledere 

Naturvejledere og børn/gæster skal ikke røre ved fugle eller fugleekskrementer på turen. Desuden skal I efter turen rengøre fodtøj og tøj, der er kommet fugleekskrementer på for at undgå at overføre eventuel smitte fra vilde fugle til fjerkræ. Det er også en god ide at vaske hænderne med vand og sæbe.

Fodring af vilde fugle omkring naturskoler

Man må gerne fodre vilde fugle omkring naturskoler. Men I skal ikke røre ved fuglene, og eleverne/gæsterne må ikke røre ved foderbræt og lignende. Ved rensning af foderbrætter med videre eller håndtering af døde fugle bør man tage handsker på og vaske hænder afslutningsvis. Har I har høns eller andet fjerkræ ved naturskolen, anbefaler vi dog, at I ikke også fodrer vilde fugle. Det giver nemlig en unødig risiko for overførsel af smitte til det tamme fjerkræ.

Besøg i hønsegården på naturskolen

Elever/gæster må gerne komme med ind i hønsegården på naturskolen. Man skal vaske fodtøjet både før, man går ind til hønsene, og når man går ud igen for ikke at sprede smitte. Desuden skal man som altid, når man har været i kontakt med fjer kræ, sørge for grundig håndvask med vand og sæbe.

Rugning af æg i en rugemaskine

Der er ikke risiko for fugleinfluenza, hvis I ruger æg ud i en rugemaskine.

Hvis du har mistanke om fugleinfluenza

Du skal kun foretage dig noget særligt, hvis du bor i en zone med fugleinfluenza. I den situation vil Fødevarestyrelsen gerne have undersøgt fuglen for fugleinfluenza. Ring derfor til Fødevarestyrelsen. Indtil du får at vide, hvad du skal gøre med fuglen, kan du samle den op med en engangshandske eller plastikpose, lægge den i en plastikpose og lukke posen. Vask hænderne grundigt med sæbe bagefter.

Hvis du ikke bor i en zone med fugleinfluenza, kan du smide fuglen ud med dagrenovationen, når den er lagt i en lukket pose, som beskrevet ovenfor.