Aktuelle restriktionszoner

Ved udbrud af fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen beskyttelses- og overvågningszoner. Der gælder særlige begrænsninger i zonerne.

Ved udbrud af højpatogen fugleinfluenza i fjerkræ eller fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen to zoner om udbrudsstedet.

 • Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km fra den smittede besætning.
 • Overvågningszone med en radius på mindst 10 km  fra den smittede besætning.

I zonerne gælder særlige begrænsninger for ejere af besætninger med fjerkræ eller fugle i fangenskab.​

Zoner ved udbrud af fugleinfluenza

Hvis du bor i beskyttelseszonen og har fjerkræ eller fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger.

Dit fjerkræ

 • Registrér dit fjerkræ. Dit fjerkræhold skal registreres på landbrugsindberetning.dk.
  Gå til landbrugsindberetning.dk
 • Isoler dit fjerkræ. Dit fjerkræ skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vildtlevende dyr.
 • Indberet sygdom. Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Bortskaf dødt fjerkræ korrekt. Dødt fjerkræ eller døde fugle i fangenskab bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Andre dyr

 • Fjerkræ, fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke fx hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer, og som ikke har adgang til fjerkræet/fuglene eller de bure og områder, hvor fjerkræet/fuglene holdes.

Personer på bedriften

 • Anvend rigtigt udstyr. Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 • Før fortegnelser over besøg. Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.

Køretøjer, udstyr og ejendom

 • Desinficer ind- og udgange. Der skal anvendes passende desinfektionssystemer ved virksomhedens ind- og udgange.
 • Desinficer køretøjer og udstyr. Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende eller dødt fjerkræ/fugle, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
  Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

I beskyttelseszonen er det forbudt at

 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ eller fugle.
 • Flytte fjerkræ, fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter inden for beskyttelseszonen. Dette gælder dog ikke transit gennem zonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.
 • Flytte fjerkræ, fugle fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter ud af eller til beskyttelseszonen.
  • Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til at flytte dyr, produkter eller andre restriktionsramte varer i eller udenfor zonen, hvis EU-reglerne giver mulighed for det. De flytninger, som der er mulighed for at give, er fastsat i forordning 2020/687, artikel 28 til 53. Fødevarestyrelsen har ikke beføjelser til at give tilladelser i andre tilfælde end de, som er tilladt af EU-reglerne.
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne​ eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Jagt i zonerne

Fødevarestyrelsen vurderer løbende, om der er behov for at regulere jagtaktiviteter i zonerne. I øjeblikket er der ingen restriktioner på jagt i zonerne. Det betyder, at du som jæger fortsat kan tage på jagt i zonerne og transportere nedlagt fjervildt med hjem eller indleverer det på en vildthåndteringsvirksomhed udenfor zonerne. 

Det anbefales, at jægere har ekstra fokus på smittebeskyttelse i​ forbindelse med jagt i zonerne. 

Læs om smittebeskyttelse i forbindelse med jagt​

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Alle fjerkræbesætninger i zonen bliver kortlagt. Fødevare​styrelsen besøger alle erhvervsdrivende besætninger og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse.

Hvis du bor i overvågningszonen og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger.

Dit fjerkræ

 • Registrér dit fjerkræ. Dit fjerkræhold skal registreres på landbrugsindberetning.dk.
  Gå til landbrugsindberetning.dk 
 • Isoler dit fjerkræ. Dit fjerkræ skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vildtlevende dyr.
 • Indberet sygdom. Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Bortskaf dødt fjerkræ korrekt. Dødt fjerkræ eller døde fugle i fangenskab bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Andre dyr

 • Fjerkræ, fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke fx hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer, og som ikke har adgang til fjerkræet/fuglene eller de bure og områder, hvor fjerkræet/fuglene holdes.

Personer på bedriften

 • Anvend rigtigt udstyr. Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 • Før fortegnelser over besøg. Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.

Køretøjer, udstyr og ejendom

 • Desinficer ind- og udgange. Der skal anvendes passende desinfektionssystemer ved virksomhedens ind- og udgange.
 • Desinficer køretøjer og udstyr. Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende eller dødt fjerkræ/fugle, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
  Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger 

I overvågningszonen er det forbudt at

 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ eller fugle.
 • Flytte fjerkræ, fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter inden for overvågningszonen. Dette gælder dog ikke transit gennem zonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.
 • Flytte fjerkræ, fugle fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter ud af eller til overvågningszonen.
  • Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til at flytte dyr, produkter eller andre restriktionsramte varer i eller udenfor zonen, hvis EU-reglerne giver mulighed for det. De flytninger, som der er mulighed for at give, er fastsat i forordning 2020/687, artikel 28 til 53. Fødevarestyrelsen har ikke beføjelser til at give tilladelser i andre tilfælde end de, som er tilladt af EU-reglerne.
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne​ eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Jagt i zonen

Fødevarestyrelsen vurderer løbende, om der er behov for at regulere jagtaktiviteter i zonerne. I øjeblikket er der ingen restriktioner på jagt i zonerne. Det betyder, at du som jæger fortsat kan tage på jagt i zonerne og transportere nedlagt fjervildt med hjem eller indleverer det på en vildthåndteringsvirksomhed udenfor zonerne. 

Det anbefales, at jægere har ekstra fokus på smittebeskyttelse i​ forbindelse med jagt zonerne.

Læs om smittebeskyttelse i forbindelse med jagt

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Fødevare​styrelsen besøger et udsnit af de erhvervsdrivende besætninger og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse. 

Bor du i en zone?

Åbn vores zonekort for at se, om der aktuelt er restriktionszoner.

I venstre hjørne vælg "OpenStreetMap"