Forebyggende foranstaltninger mod fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen overvåger løbende forekomsten af fugleinfluenza i de vilde fugle i Danmark.

Fødevarestyrelsen udarbejder trusselsvurderinger på baggrund af data fra overvågningen samt informationer fra resten af Europa. Trusselsvurderingerne angiver risikoen for smitte fra de vilde fugle til fjerkræbesætninger og fugle i fangenskab. Hvis trusselsniveauet vurderes til at være "højt", indfører Fødevarestyrelsen supplerende nationale regler om biosikringsforanstaltninger mod fugleinfluenza (aviær influenza). Reglerne skal mindske risikoen for smitteoverførsel af de alvorlige højpatogene fugleinfluenzatyper.

​Udover de alvorlige højpatogene typer skal reglerne også mindske risikoen for smitteoverførsel af de lavpatogene former af typen H5 og H7, der har evnen til at mutere til de højpatogene former.

Den seneste trusselsvurdering (13/12-23) viser, at risikoen for smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle i Danmark er "høj".

Rutineovervågning for fugleinfluenza (aviær influenza)​

V​​irksomheder med over 100 stk. fjerkræ af typen vagtler og andefugle er omfattet af overvågningen. Ved andefugle forstås avls- og slagteænder, gæs og gråænder. 

Virksomheder, der på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året, har mere end 100 stk. fjerkræ af de ovenfor nævnte typer, er omfattet af kravet om overvågning.

Rutineovervågningen omfatter:

  • Avls-, centralopdrætnings eller formeringsvirksomheder med mere end 100 stk. ænder eller gæs.
  • Slagteands- eller slagtegåsvirksomhed med mere end 100 stk. udegående slagteænder, herunder gråænder til slagtning og/eller slagtegæs.
  • Besætninger med mere end 100 stk. gråænder.
  • Besætninger med mere end 100 stk. vagtler.
  • Hvilke prøver og antal prøver der skal udtages, står i bekendtgørelse om  overvågning for aviær influenza hos fjerkræ (se under "Lovgivning").

Se vejledning til udtagning og indsendelse af fugleinfluenza-rutineprøver.

Læs mere om rekvirering af analyser hos SSI.