Salmonella i æg

Risikoen for at blive syg af salmonella fra danske æg er meget lille. Der er stort set ikke salmonella i danske æg, men det kan forekomme i sjældne tilfælde. Læs her bl.a. om kontrollen med salmonella i æg.

I Danmark har der været handlingsplaner for at bekæmpe salmonella i bl.a. æg siden 1996, og det​ har medvirket til et drastisk fald i antal syge af salmonella fra æg. ​

Læs mere om salmonella her - bl.a. symptomer, bekæmpelse mm. 

Smittekilderegnskabet fra DTU Fødevareinstituttet beregner hvor mange, der bliver syge af salmonella fra forskellige fødevarer, herunder æg. Smittekilderegnskabet bliver offentliggjort i Annual Report of Zoonoses in Denmark.

Find den seneste "Annual report on​ Zoonoses in Denmark" her​​

Danmark har et omfattende kontrolprogram for salmonella i alle led af produktionen af æg. En flok af høns skal være tilsluttet den offentlige handlingsplan for salmonella, hvis der bliver solgt æg fra hønsene. Hønsene ska​​l være kontrolleret for salmonella i hele produktionsforløbet.

Ægproducenten skal indsende prøver til undersøgelse for salmonella. Antallet og hyppigheden af prøver afhænger af, hvor mange æg der bliver leveret. Resultatet af prøverne afgør, om man må sælge eller på anden måde overdrage æggene til andre. Hvis der er salmonella i nogle af prøverne, bliver flokken mistænkt for at være smittet med salmonella. Fødevarestyrelsen besøger besætningen og tager nye prøver. Hvis prøverne er positive for salmonella, bliver hønseflokken betegnet som smittet med salmonella, og besætningen bliver pålagt særlige restriktioner. For nogen specifikke salmonellatyper vil flokken dog blive erklæret smittet allerede ved den første påvisning.

Det er forbudt at overdrage æg til forbrugerne, både fra mistænkte og smittede hønseflokke, og æggene skal sendes til varmebehandling hos en autoriseret virksomhed eller destrueres.

Alle konsumægsbesætninger, som leverer æg til et ægpakkeri, skal have og følge et egenkontrolprogram, som sikrer, at de har gode rutiner og procedurer (GMP), som forhindrer smitte med salmonella. Fødevarestyrelsen laver kontrol af dette én gang årligt.

Se mere om, hvilke punkter Fødevarestyrelsen bl.a. kontrollerer i forbindelse med GMP-kontrollen her: 

Tjekliste til besætningsejeren i forbindelse med GMP-kontrol

Læs her om de særlige regler for salg af æg direkte til forbrugerne og fra helt små flokke af høns.

 

Der er stort set ikke salmonella i danske æg. Derfor fik Danmark den 1. juli 2012 særstatus i EU for salmonella for æg til konsum. Det betyder, at Danmark kan stille skrappere krav til forekomsten af salmonella i udenlandske æg og nu har mulighed for at afvise udenlandske konsumæg med salmonella.

Læs mere om særstatus i EU her