Salmonella i svin

Siden 1995 har der været handlingsplaner for at bekæmpe salmonella i svineproduktionen. Planerne skal være med til at beskytte forbrugerne mod salmonella.

Svin kan blive smittet med salmonella. Når man slagter dyr med salmonella, er der risiko for, at kødet kan blive forurenet med salmonella og dermed, at forbrugerne kan blive syge.

Forekomsten af salmonella i svinebesætninger er steget siden den første handlingsplan i 1995. I de seneste år har forekomsten været stabil, og ca. hver femte slagtesvin er smittet med salmonella. 

En intensiv indsats på slagterierne har betydet, at forekomsten af salmonella i svinekød er lav, ca. 1 % målt på slagtekroppene.

Siden 2015 har antallet af syge pga. salmonella i svinekød ligget på 100-150 om året. I midten af 1990'erne blev 700-800 danskere syge af salmonella i svinekød.

Se tallene her for antal syge af salmonella på Statens Serum Instituts hjemmeside

DTU Fødevareinstituttet udgiver hvert år en rapport om overvågning af sygdomme, som smitter mellem dyr og mennesker.
 
Se rapporterne om smittekilder m.v. her: Ann​ual Report of Zoonoses in Denmark 

Læs mere om salmonella her

I 1995 blev den første handlingsplan for at bekæmpe salmonella i svineproduktion sat i værk, fordi et stigende antal danskere blev syge af salmonella i svinekød. Handlingsplanerne indeholdt indsatser og mål for salmonella i svinekød. Planerne blev løbende revideret, og i 2017 udløb den seneste handlingsplan, og den blev afløst af en driftsplan. Handlingsplanerne har betydet, at forekomsten af salmonella i fersk svinekød nu er tilfredsstillende lav. Planerne er derfor afløst af en driftsplan for at fastholde den lave forekomst.
 
Fødevarestyrelsen og de øvrige interessenter bag planen følger stadig forekomsten af salmonella i alle led af produktionen og sætter ind med eventuelle korrigerende tiltag. Indsatserne og målene bliver også ført videre.

Driftsplanen er rettet mod alle typer af salmonella og skal være med til at beskytte forbrugerne mod salmonella.

Driftsplanen for salmonella i svin omfatter:

 • Overvågning og kontrol af salmonella i svinebesætninger 
 • Hygiejniske og reducerende tiltag over for salmonella på slagterier 
 • Overvågning af forekomst af salmonella i fersk kød på slagterier

Se driftsplanen fra 2022 for salmonella hos grise og i grisekød her​​

Overvågning af salmonella i svinebesætninger

Alle slagtesvinebesætninger, der slagter mere end 200 slagtesvin om året, skal undersøges for salmonella på slagteriet. På den baggrund bliver besætningerne inddelt i tre niveauer efter forekomst af salmonella, hvor niveau 1 er de besætninger med den laveste forekomst, og niveau 3 er besætninger med den højeste forekomst.  

Besætninger, der har solgt smågrise til besætninger, som efterfølgende får konstateret en forekomst af salmonella svarende til niveau 2 og 3, skal tage gødningsprøver (stibundsprøver) for at undersøge hvilken salmonellatype, der er i besætningen, og for at finde smittevejene.
 
Svin fra besætninger med en høj forekomst af salmonella (niveau 3) skal iværksætte smittebegrænsende tiltag for at hindre spredning af smitte til andre besætninger, f.eks. når landmanden kører gylle ud.   

Raske svin fra besætninger, hvor der er dyr syge af salmonella (salmonellose), skal slagtes med særlig hygiejnekrav. Slagteriet skal være særlig opmærksom på slagtehygiejnen, så risikoen for at overføre bakterier til kødet bliver yderligere minimeret.

Der er forskellige regler for at følge op i besætningerne, afhængigt af salmonella-serotypen.

De såkaldte "handelstyper" af salmonella bliver typisk spredt ved handel med levende dyr og omfatter:

 • Salmonella Derby
 • Salmonella Infantis
 • Salmonella Choleraesuis
 • Salmonella Typhimurium og de monofasiske varianter af denne:
  S. 4,5,12:i:-
  S. 4,12:i:-
  S. 4,[5],12:i:-

Overvågning af salmonella i svinekød

Slagterierne tager stikprøver af kødet fra de slagtede svin, som bliver undersøgt for salmonella. Der er fastsat grænser for, hvor mange positive salmonellaprøver der må være på slagteriet.