Toxoplasma gondii (toxoplasmose) i fødevarer

Parasitten Toxoplasma gondii har flere udviklingsstadier, som kan smitte mennesker enten via fødevarer eller via miljøet (vand, jord og kattebakker):

 • Oocyster kan blive udskilt med afføring fra katte og f.eks. blive overført til grønsager i haven. Oocysterne kan give infektion efter 1-5 dage og stadig efter flere år under de rette betingelser.
 • Vævscyster i muskulaturen hos smittede svin, lam og vildt kan forekomme i råt kød, men cysterne bliver ødelagt ved rygning, saltning og opvarmning til over 67 grader eller ved frysning til -20 grader i tre døgn.
 • Et af parasittens udviklingsstadier kan ifølge ny forskning muligvis smitte via f.eks. rå/ upasteuriseret mælk.

Toxoplasma gondii kan smitte via parasittens æg 

Man kan blive smittet med toxoplasmose:

 • Fra mor til barn under graviditet.
 • Hvis man (utilsigtet) spiser parasittens æg. Enten via hænderne, hvis man f.eks. ikke får vasket hænder grundigt efter at have tømt kattebakken, eller fra forurenet jord, vand og grøntsager, der ikke er skyllet tilstrækkeligt.
 • Ved at spise råt kød eller kød, der ikke er varmebehandlet tilstrækkeligt, og som indeholder Toxoplasma gondii.

Ifølge WHO skyldes smitte med toxoplasmose i industrialiserede lande som Danmark oftest, at man har spist råt eller ikke-gennemstegt kød.

Toxoplasma gondii kan give toxoplasmose, der som regel er en mild, influenzalignende sygdom hos voksne med symptomer som slaphed, muskelsmerter, ledsmerter, hovedpine, ondt i halsen og hævede lymfeknuder.

Medfødt toxoplasmose, der ofte er en alvorlig sygdom, kan skyldes en gravid kvinde, der smitter sit foster med denne parasit. Barnet kan derved få alvorlige hjerne- eller øjenskader. Nyere forskning peger på en mulig sammenhæng mellem infektion med parasitten og sygdomme som depression, angst og skizofreni.

Sådan kan du undgå smitte med Toxoplasma gondii: 

 • Undgå at spise råt kød eller kød, der ikke er gennemstegt af svin, lam og vildt
 • Undgå at smage på rå fars af svin, lam og vildt
 • Undgå rå/ upasteuriseret mælk
 • Skyl frugt og grønt
 • Vask hænder efter at du har håndteret råt kød, grøntsager og efter havearbejde

Især for gravide:

 • Undgå at flå og håndtere harer og andet vildt
 • Få en anden til at tømme kattebakken, hvis du har kat. Tøm kattebakken dagligt. Gravide, der har kat og følger dette råd, har ikke større risiko for at blive smittet med toxoplasmose end gravide, der ikke har kat.

Læs mere her om toxoplasmose på Statens Serum Instituts hjemmeside, hvis du er gravid.

Toxoplasma gondii er en parasit, som især findes hos katte, og stort set alle udekatte er smittede. Katten bliver smittet, når den f.eks. spiser mus eller råt kød med parasitter i. Katten udskiller parasitten igen med afføringen. Katten bliver ikke selv syg, og derfor kan man ikke vide, om en kat er bærer af parasitten.

Både mennesker, svin, får, fugle, rovdyr og gnavere kan være mellemværter for denne parasit.

Toxoplasma gondii har en kompliceret livscyklus. I Danmark arbejder forskere, myndigheder og erhverv derfor sammen for at få mere viden, blandt andet om smitteveje og hvilke kilder, der udgør den største risiko for mennesker og dyr.