Opklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarer

Når der er mistanke om, at mennesker er blevet syge af en fødevare, går sundheds- og fødevaremyndigheder sammen om at finde årsagen.

Fødevarestyrelsen modtager og undersøger en del henvendelser fra forbrugere og virksomheder om sygdom, som måske skyldes en fødevare eller et måltid. Hvis symptomer, inkubationstid og mulig kilde giver en begrundet mistanke om, at sygdommen skyldes en bestemt fødevare eller et bestemt måltid, bliver resultaterne af undersøgelserne samlet i Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed.
 

Indberetning af fødevarebårne sygdomme

Udbrud af fødevarebårne sygdomme bliver i Danmark registreret via forskellige indberetningssystemer: 
  1.  Det individuelle meldesystem – praktiserende læger, embedslæger mv.
  2. Laboratorieovervågningssystemer – mikrobiologiske afdelinger på sygehuse, Fødevarestyrelsens laboratoriesystem og DTU's laboratoriesystem. 
  3. De lokale fødevareenheders anmeldelser fra borgere mv.
Oplysninger om udbrud bliver registreret i Fødevare Udbruds Databasen (FUD), som de involverede myndigheder har adgang til. Oplysningerne i databasen bliver bl.a. brugt til en årlig opgørelse over fødevarebårne sygdomsudbrud.
 
Hvis du er blevet syg efter at have spist en bestemt madvare, kan du melde det til Fødevareenheden: 

 

Opklaring af lokale fødevarebårne sygdomsudbrud

Hvis der er tale om et lokalt sygdomsudbrud, hvor mistanken er rettet mod en fødevare fra f.eks. en restaurant eller en slagterforretning, går fødevareenhederne, embedslægerne og de kliniske mikrobiologiske afdelinger på sygehusene sammen om at finde årsagen.
 
Sundhedsmyndighederne samler flere oplysninger om sygdomstilfælde og tager de nødvendige forholdsregler. Fødevaremyndighederne kontakter de involverede virksomheder for at sikre, at der bliver rettet op på fejl og procedurer. Fødevarestyrelsen kan bestemme, at produkter ikke må sælges og skal trækkes tilbage fra butikkerne.
 
Udredningen af lokale fødevarebårne sygdomsudbrud sker med udgangspunkt i de sygdomsgrupper, der er i hver enkelt fødevarekontrolenhed. Hver uge samles udbrudskoordinatorerne i fødevarekontrolenhederne med Fødevareberedskabsenheden og mikrobiologerne fra Foder- og Fødevaresikkerhed for at koordinere de lokale udbrud og dele viden om de alvorlige og nationale/internationale udbrud.
 

Opklaring af større sygdomsudbrud

Ved alvorlige landsdækkende sygdomsudbrud eller udbrud, der involverer større områder, vil koordineringen af indsats og efterforskning ske i regi af Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af repræsentanter fra Statens Seruminstitut, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.  
 

Se film om opklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarer

Her kan du se en film om det opklaringsarbejde, der går i gang, når flere personer i hele landet pludselig bliver syge på grund af en fødevare.

Det sker ca. 50 gange om året. Når det sker, går Fødevarestyrelsens Fødevareberedskab i samarbejde med Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet i gang med at finde årsagen og stoppe udbruddet. 

Beredskabet bruger en avanceret udelukkelsesmetode med brug af bl.a. laboratorieundersøgelser, interviews, casekontrol-studier, kigger på distributions- og handelsmønstre og sammenligner i nogle tilfælde DNA fra fødevarer med DNA fra de syge.

Filmen viser et fiktivt eksempel, hvor efterforskningen går i gang i flere spor for at finde den konkrete fødevare.

 

Håndbog om opklaring af sygdomsudbrud

Håndbog i opklaring af fødevare- og vandbårne sygdomsudbrud (pdf)

Håndbogen beskriver, hvordan alle aktører er organiseret, hvordan efterforskningen foregår, og hvilke metoder der bliver brugt. Det er en praktisk bog for dem, der arbejder med udbrudsefterforskning og et opslagsværk, der skal støtte den fælles efterforskning.

Håndbogen er skrevet af Statens Serum Institut, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen med bidrag fra en række andre medspillere.

Definition af et sygdomsudbrud

  • To eller flere sygdoms­tilfælde, som mistænkes for at have en fælles kilde, eller
  • Et antal sygdomstilfælde, der klart overskrider det, man vil forvente i et område indenfor et givent tidsrum.