Tekniske hjælpestoffer

Tekniske hjælpestoffer er stoffer, der anvendes ved fremstilling af fødevarer, men som ikke har en funktion i den færdige fødevare

Tekniske hjælpestoffer er defineret i tilsætningsstofforordningen 1333/2008. Et teknisk hjælpestof er ethvert stof, der ikke indtages som fødevare i sig selv, men som anvendes for at opfylde et bestemt teknologisk formål under behandlingen eller forarbejdningen af fødevarer. 

Eksempler på tekniske hjælpestoffer

Et teknisk hjælpestof kan være​:
  • Et skumdæmpningsmiddel, som anvendes under vask af kartofler. Kartoflerne skylles efter vask med rent vand og der er derfor kun en utilsigtet rest af skumdæmpningsmidler tilbage på kartoflerne. Stoffet har ingen funktion på det færdige kartoffelprodukt.
  • Et surhedsregulerede middel som anvendes for at fastholde en bestemt pH i en lage. Lages fjernes fra fødevaren inden produktet sælges til forbrugerne.
  • Klorvask af grøntsager kan være et teknisk hjælpestof, som skylles efter med rent vand og der er derfor kun en utilsigtet rest tilbage på grøntsagerne. 

Krav til tekniske hjælpestoffer

Tekniske hjælpestoffer skal overholde artikel 14 i fødevareforordningen, hvormed anvendelsen skal være sundhedsmæssig forsvarlig.
 
Virksomheden skal kunne dokumentere, at anvendelse under forarbejdning af fødevarer; har et teknologisk formål, at det tekniske hjælpestof ikke har en funktion i den endelige fødevare og anvendelsen er sundhedsmæssige forsvarligt, samt at der ikke er risiko for kontamination jf. hygiejneforordningen.
 
Dokumentationen bør omfatte risikovurdering, anden videnskabelig vurdering eller dokumentation for at stoffet, omdannelsesprodukter eller rester ikke udgør en sundhedsfare. Ligeledes bør der være oplysning om renhed og identitet samt oplysning om sporbarhed på indkøb.

Lovstof og regler

Danmark har nationale regler for anvendelsen af tekniske hjælpestoffer i Bekendtgørelse nr. 474/2023.