Tilsætningsstoffer - lovstof

Kemi

Danske regler og EU-regler om tilsætningsstoffer og tilsætninger til fødevarer.

Der er danske regler for nitrit, fødevareenzymer, tek​niske hjælpestoffer og mærkning.

Bekendtgørelse nr. 474 af 9. maj 2023​ om tilsætninger m.v. til fødevarer

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer