Tilsætningsstofvejledning

Denne vejledning beskriver bestemmelserne vedrørende anvendelsen af tilsætningsstoffer til fødevarer. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne, og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer.

​Vejledningen skal læses i sammenhæng med den øvrige del af fødevarelovgivningen, herunder særligt Forordning 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer, samt de yderligere specifikke regler, denne vejledning henviser til.

Gældende vejledning

Læs tilsætningsstofvejledningen