Godkendelse af tilsætningsstoffer

Hvis man ønsker at få godkendt et nyt tilsætningsstof, en ny anvendelse af et tilsætningsstof eller hvis man ønsker at ændre specifikationer for et stof skal man ansøge EU-Kommissionen herom.

Foro​​rdning 1331/2008 omhandler rammerne for en fælles godkendelsesprocedure for tilsætningsstoffer, aromaer og enzymer. Hvis man ønsker at få godkendt et nyt tilsætningsstof, en ny anvendelse af et godkendt tilsætningsstof, eller hvis man ønsker at ændre specifikationerne for et stof, skal man ansøge EU-Kommissionen herom.

Mere specifikt kan man finde information om indhold, udarbejdelse og indgivelse af en ansøgning i Forordning 234/2011 om gennemførselsbestemmelser til Forordning 1331/2008.

Når Kommissionen modtager en ansøgning, skal de sende den til vurdering hos den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), hvis det er relevant. EFSA har 9 mdr. til at foretage en risikovurdering, hvorefter Kommissionen har yderligere 9 mdr. til at fremsætte et forslag til afstemning i den Stående Komité.

​Når et tilsætningsstof godkendes, godkendes også fremstillingsmetoden, og der fastsættes kriterier for renhed samt specifikationer for stoffet. Der er typisk tale om grænseværdier for tungmetaller og andre problematiske stoffer.