Fremstilling eller import af produkter, der indeholder tilsætningsstoffet nitrit

Tilsætningsstoffet nitrit (E 249 og E 250) har i modsætning til alle andre tilsætningsstoffer nationale grænseværdier i Danmark, som er lavere end i resten af EU.

Det betyder, at alle kødprodukter, der markedsføres i Danmark, skal overholde de danske grænseværdier for nitrit. Du skal overholde forskellige retningslinjer, i forhold til nitrit​indhold, alt efter om du er fødevareimportør, -producent i Danmark eller -producent ud af Danmark.

Du skal overholde de danske grænseværdier for nitrit

Kødprodukter, der er fremstillet uden for Danmark, skal overholde de danske lave grænseværdier for nitrit.​

Som fødevareproducent

Som fødevareproducent af kødprodukter, skal man beregne den tilsatte mængde nitrit til et kødprodukt og sikre sig at denne mængde er i overensstemmelse med de danske grænseværdier.

 

Du skal kunne dokumentere, at du overholder de danske grænseværdier

Som importør

Importøren skal være i stand til at dokumentere, at de danske grænseværdier for nitrit er overholdt. Dette gælder også for udenlandske traditionelle kødprodukter, hvor der traditionelt reguleres på restmængde.

Importøren skal kunne fremvise beregninger, der viser hvor meget nitrit, der er tilsat.

Som producent

Som fødevareproducent skal du kunne dokumentere, at de danske grænseværdier for nitrit er overholdt. Det kan du f.eks. gøre ud fra produktopskrifter eller ved beregning, der viser hvor meget nitrit, der er tilsat.​

 

Når du producerer kødprodukter, som skal eksporteres ud af Danmark, skal du som producent sikre dig, at kødprodukterne overholder modtagerlandets regler for anvendelse af nitrit.

Samtidig skal du være i stand til at dokumentere, at alle produkterne går ud af landet, og at ingen havner på det danske marked.

Nitrit og risici

Nitrit er et konserveringsmiddel, som hæmmer vækst af bakterien botulinum, som kan give pølseforgiftning.

Nitrit kan danne kræftfremkaldende nitrosaminer i kød, og derfor bør anvendelsen begrænses så meget som muligt, men stadig beskytte mod pølseforgiftning. Dette er netop årsagen til Danmarks lave grænseværdier.

I Danmark har vi ingen tilfælde af pølseforgiftning forårsaget af kødprodukter på trods af, at vi i mange år har haft lave grænseværdier for anvendelsen.