Flytning indenfor Danmark

Når dyr og avlsmaterialer flyttes inden for Danmarks grænser, er der generelle EU krav, der skal være opfyldt. Derudover er der visse aktiviteter, hvor der er særlige danske krav.

Flytning af opdrættede landdyr og avlsmateriale af opdrættede landdyr, der flyttes inden for Danmarks grænser, skal opfylde kravene i artikel 124 og 125 i Dyresundhedsloven (2016/429).

Det vil sige, at:

  • Operatøren skal sikre, at flytning af opdrættede landdyr ikke bringer sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet i fare
  • Dyrene flyttes fra enten registrerede eller godkendte virksomheder i henhold til Dyresundhedsloven
  • Dyrene er mærket i henhold til Dyresundhedsloven

Under transporten til bestemmelsesstedet skal operatøren sikre, at

  • Dyr og varers sundhedsstatus ikke bringes i fare
  • Der sker ikke spredning af  sygdomme
  • Der skal ske rengøring og desinfektion og træffes passende biosikringsforanstaltning i forhold til transportens risici

Da EU's dyresundhedslov fastsætter helt generelle krav til flytninger af blandt andet klovbærende dyr inden for en medlemsstats område, finder bekendtgørelse nr. 1426 af 03/12/2015 om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr (7/30 dages reglen), ikke længere anvendelse.

Bekendtgørelsen vil blive ophævet hurtigst muligt.

Når du afholder dyrskue, udstillinger eller andre arrangementer, hvor der er husdyr, skal du registreres som virksomhed, og du skal sikre dig, at alle dyr til arrangementet kommer fra registrerede virksomheder.

Hvis du afholder et arrangement med kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte, kameler, alpakaer/lamaer, mink, ildere, fritter, chinchillaer, kaniner til konsum eller fjerkræ skal registreringen foregå i CHR.

Læs mere om registrering af virksomhed

Derudover er der nogle supplerende danske dyresundhedskrav, der skal overholdes. De fremgår af bekendtgørelse nr. 185 af 20/03/2000 om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr.

Gå til bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Foruden de dyresundhedsmæssige krav er der også dyrevelfærdsmæssige krav for samlinger af dyr, som skal opfyldes, f.eks. ved afholdelse af dyrskuer, udstillinger mv.

Dem kan du læse mere om i bekendtgørelse nr. 21 af 07/01/2016 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr.

Gå til bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr