Flytning indenfor Danmark

Når dyr og avlsmaterialer flyttes inden for Danmarks grænser, er der generelle EU krav, der skal være opfyldt. Derudover er der visse aktiviteter, hvor der er særlige danske krav.

Flytning af opdrættede landdyr og avlsmateriale af opdrættede landdyr, der flyttes inden for Danmarks grænser, skal opfylde kravene i artikel 124 og 125 i Dyresundhedsloven (2016/429).

Det vil sige, at:

  • Operatøren skal sikre, at flytning af opdrættede landdyr ikke bringer sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet i fare
  • Dyrene flyttes fra enten registrerede eller godkendte virksomheder i henhold til Dyresundhedsloven
  • Dyrene er mærket i henhold til Dyresundhedsloven

Under transporten til bestemmelsesstedet skal operatøren sikre, at

  • Dyr og varers sundhedsstatus ikke bringes i fare
  • Der sker ikke spredning af  sygdomme
  • Der skal ske rengøring og desinfektion og træffes passende biosikringsforanstaltning i forhold til transportens risici

Flytninger skal operatørerne desuden sørge for at registrere ind i de fortegnelser, som de er forpligtet til at føre efter artiklerne 102-105 i Dyresundhedsloven (2016/429), samt artiklerne 22-37 i forordning 2019/2035, alt efter hvad der er relevant.

Når du afholder dyrskue, udstillinger eller andre arrangementer, hvor der er opdrættede landdyr, skal stedet, hvor arrangementet afholdes, registreres eller eventuelt godkendes som virksomhed i henhold til Dyresundhedsloven (2016/429). Ligeledes skal du skal sikre dig, at alle dyr, der deltager i arrangementet, kommer fra registrerede eller godkendte virksomheder.

Læs mere om registrering og godkendelse af virksomheder

Derudover er der nogle supplerende danske dyresundhedskrav, der skal overholdes. De fremgår af bekendtgørelse nr. 185 af 20/03/2000 om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr.

Gå til bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Der er også dyrevelfærdskrav til beskyttelse af dyr på dyrskuer og udstillinger, som du kan læse mere om herunder.

Foruden de dyresundhedsmæssige krav er der også dyrevelfærdsmæssige krav for samlinger af dyr, som skal opfyldes, f.eks. ved afholdelse af dyrskuer, udstillinger mv.

Dem kan du læse mere om i bekendtgørelse nr. 21 af 07/01/2016 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr.

Gå til bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr