Registrering af dyrehold i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)

Steder, hvor der enten holdes kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte, kameler, alpakaer/lamaer, ræve, mink, ildere, fritter, chinchillaer, kaniner til konsum, humlebier, fjerkræ og akvakulturdyr, skal registreres i CHR.

Stedet, hvor dyrene holdes, får tildelt et CHR-nummer. Dette nummer er tilknyttet stedet og ikke ejeren af stedet. Hvis du har en besætning med dyr, bliver din besætning tildelt et besætningsnummer, som er det du skal bruge, når du indberetter til CHR. 

Alle steder, hvor der permanent eller midlertidigt holdes dyr, skal registreres i CHR. Midlertidige opholdssteder, der skal registreres, kan f.eks. være græsningsarealer, dyrskuer, stævnepladser for heste, afhentningspladser og slagterier.  

De fleste oplysninger omkring besætninger og husdyr er offentligt tilgængelige på CHR's hjemmeside.

På CHR's hjemmeside vises blandt andet disse oplysninger:

  • Besætningsnummer og besætningens beliggenhed (adresse).
  • Ejeren og brugeren af besætningen.
  • Typen af besætning, fx hobby, kødproduktion eller økologisk.
  • Antallet af dyr i besætningen.
  • Veterinære hændelser, dvs. sygdomsstatus.

På CHR's hjemmeside kan du også trække besætningslister for kvæg, printe kvægpas samt printe flytningsdokumenter til får og geder.

Baggrunden for CHR er et ønske om en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som f.eks. BSE (kogalskab), svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.

Du skal selv oprette din besætning i CHR

Du skal selv oprette eller ophøre din besætning i CHR vha. appen "CHR" eller på Landbrugsindberetning.dk. Du kan også kontakte CHR-afdelingen hos SEGES, som mod betaling kan hjælpe dig med registreringen af din besætning.

Du skal registrere din besætning under enten dit CPR- eller CVR-nummer.

Du skal være opmærksom på, at hvis du som ejer af en besætning lejer dig ind på en ejendom, så er det stadig dig, der skal være registreret som besætningsejer i CHR.

Herunder finder du links til Landbrugsindberetning og appen ”CHR”:

Gå til Landbrugsindberetning.dk

Hent appen "CHR" i App Store

Hent appen "CHR" i Google Play

Kontaktinformationer til CHR-afdelingen

Du skal selv ophøre din besætning i CHR

Når du ikke længere har dyr i din besætning, skal du huske at ophøre den i CHR efter, at det sidste dyr er fraført besætningen. Afhængig af, hvilken besætning du har haft, er fristen for ophør mellem 9 og 14 måneder.

Hvis du har registreret en besætning i CHR, og der aldrig har været sket en tilførsel af dyr hertil, skal du indberette besætningen som ophørt senest seks måneder efter, besætningen blev oprettet i CHR.

Du skal ajourføre dine oplysninger i CHR

Du får et brev fra Fødevarestyrelsen, når tiden er inde til, at du skal ajourføre eller bekræfte dine besætningsoplysninger.

Brevet kommer i din digitale postkasse eller i din almindelige postkasse, hvis du ikke har tilmeldt dig e-post fra det offentlige. 

Læs om digital post på borger.dk

Din frist for indberetning fremgår af brevet.

Uanset din indberetningsfrist kan du til hver en tid gå ind og ændre dine besætningsoplysninger (fx kontaktoplysninger eller antal dyr) vha. appen "CHR" eller på Landbrugsindberetning.dk.

Du skal registrere hændelser i CHR indenfor visse frister

Der er oplysninger og hændelser, som skal registreres i CHR indenfor visse frister.

Nedenfor finder du en samlet oversigt over fristerne for registrering:

Oversigt over visse frister i CHR

Du skal indberette hændelser digitalt

Som udgangspunkt skal du selv foretage alle registreringer i CHR digitalt. Dette gælder dog ikke personer og virksomheder, der hos kommunen er blevet fritaget for kravet om at modtage digital post. Hvis du er undtaget fra kravet, kan du indberette gratis ved at kontakte CHR-afdelingen hos SEGES. ​​

Hvis du er forpligtet til at indberette digitalt, men ikke ønsker at foretage registreringen selv, kan du mod betaling gøre det via CHR-afdelingen hos SEGES. 

Kontaktinformationer til CHR-afdelingen​ finder du her

Du skal betale gebyrer for registrering i CHR

Når du er registreret med en besætning med kvæg, svin, får eller geder i CHR, skal du betale for registreringen – det såkaldte CHR-gebyr. For kvæg betales der et gebyr pr. årsdyr, mens der for de andre dyrearter betales et gebyr pr. besætning pr. år.

CHR-gebyret kan variere fra år til år.

Du kan finde information om CHR-gebyret for de enkelte dyrearter på siden betaling af afgifter og gebyrer

Langt de fleste oplysninger, der er registreret i CHR om besætninger/dyrehold er offentligt tilgængelige og vises på CHR hjemmesiden chr.fvst.dk. Det betyder blandt andet, at man kan se adressen for dyreholdet og adressen på ejeren af dyreholdet sammen med andre oplysninger, som fx antal dyr og om dyreholdet er økologisk.

​​​Hvis du har adressebeskyttelse, dvs. hemmelig adresse, viser vi ikke dit navn og adresse på CHR hjemmesiden.

Hvis du er registreret med dit personnummer (CPR-nummer) i CHR som ansvarlig for et dyrehold vil det naturligvis ikke fremgå af CHR hjemmesiden og vi udleverer under ingen omstændigheder dit personnummer til private aktører.

Du kan læse mere om adressebeskyttelse på Borger.dk     

Hvad er CHR?

CHR er Fødevarestyrelsens database til registrering af dyrehold (besætninger) og husdyr.

CHR bruges i det veterinære beredskab og har til formål at kunne opspore dyr i forbindelse med udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.