Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) - lovstof

Veterinær Autorisation og registrering Dyresygdomme

Her kan du danne dig et overblik over lovgivningen vedrørende mærkning, registrering og flytning af husdyr samt godkendelse af identifikationsmidler.

​​​​CHR er forkortelsen for det Centrale Husdyrbrugsregister, hvor alle besætninger skal være registreret. Alle kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte og kameler i Danmark skal være mærket efter de gældende regler. Baggrunden for CHR er et ønske om en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som f.eks. BSE (kogalskab), svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.