Mærkningskrav for koffein som aroma

Koffein kan være tilsat en fødevare som et aromastof eller som et næringsstof.

​​​​Koffein kan være tilsat en fødevare for at opnå en let bitter smag, men koffein kan også tilsættes med det formål at opnå en fysiologisk effekt. I førstnævnte tilfælde betragtes koffein som et aromastof. I sidstnævnte tilfælde betragtes koffein som et næringsstof. Reglerne for tilsætning af koffein er forskellige afhængig af, hvorfor stoffet er tilsat.  

Koffein tilsat som aroma

Koffein er et aromastof, da det giver en let bitter smag. Det findes derfor på EU-listen over aromastoffer. Koffein kan tilsættes en fødevare alene eller i form af et ekstrakt af f.eks. guarana eller maté. 

Koffein må anvendes​​ som aromastof i fire forskellige fødevarekategorier (mejeriprodukter, is, konfekture og ikke-alkoholholdige drikkevarer), og det må kun ske inden for de fastsatte grænser.

Fødevarer, der er tilsat koffein som​​ aromastof, skal mærkes i overensstemmelse med reglerne i mærkningsforordningen. Det betyder, at koffein tilsat som et aromastof skal angives ved den specifikke betegnelse i ingredienslisten umiddelbart efter betegnelsen »aroma«. 

Hvis koffein tilsættes til drikkevarer i en mængde på over 150 mg pr. liter, gælder der særlige krav om advarselsmærkning. Det bet​yder, at drikkevarer, der er tilsat koffein i en mængde på over 150 mg pr. liter, skal mærkes med følgende oplysning, der skal stå i samme synsfelt som produktets navn: “Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn eller gravide eller ammende kvinder”. Denne oplysning skal følges af en henvisning i parentes til koffeinindholdet udtrykt i mg pr. ​​100 ml. 

Ovenstående m​​ærkning gælder dog ikke for drikkevarer, der er fremstillet af kaffe, te, kaffeekstrakt eller teekstrakt, hvis fødevarebetegnelsen indeholder ordet ”kaffe” eller ”te”. Dette medfører således, at produkter markedsført under navne såsom ”kaffedrik” og ”iskaffe” er undtaget fra advarselsmærkningen.

Koffein tilsat som næringsstof

Læs om koffein tilsat som næringsstof