Registrering

Virksomheder der indfører, fremstiller eller engrosforhandler fødevarekontaktmaterialer (FKM) skal som udgangspunkt registrere sig hos Fødevarestyrelsen.

Reglerne for registrering af FKM virksomheder fremgår af autorisationsbekendtgørelsen (særligt afsnit IV)

Gå til autorisationsbekendtgørelsen (retsinformation)

Undtagelser fra registreringskravet

Virksomheder skal ikke lade aktiviteten registrere, hvis indførslen, fremstillingen eller engrosforhandlingen årligt højst udgør 1000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr. Alle virksomheder skal dog overholde reglerne for FKM. Fødevarestyrelsen kan også kontrollere FKM i virksomheder, der ikke er omfattet af kravet om registrering.

Virksomheder, der allerede er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed i henhold til autorisationsbekendtgørelsen og tillige fremstiller eller indfører FKM til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke selv gøre noget for at registrere FKM aktiviteten. ​

FKM detailvirksomheder der selv indfører eller fremstiller FKM

Eksempelvis keramikere med detailsalg og isenkræmmere med egen import.

Udlejning af FKM

Virksomheder der udlejer service, bestik og andre FKM skal registreres, hvis de selv indfører eller fremstiller disse genstande.

Hovedkontor og kontorvirksomhed

En virksomhed som har enheder flere steder i landet kan nøjes med at sende registreringsansøgning for deres hovedkontor, hvis hovedkontoret er eneste indkøber og engrosforhandler af FKM.

Hovedkontor og produktionssteder

En virksomhed der har produktion flere steder i landet skal sende en registreringsansøgning for deres hovedkontor og hvert produktionssted.

Engrosvirksomheder der videresælger FKM købt fra andre danske virksomheder

Virksomheden skal registreres - også selvom de sælgende virksomheder allerede er registreret og dermed er omfattet af kontrollen. Dette skyldes, at de købende virksomheder indgår i forsyningskæden for FKM.

Virksomheder under bagatelgrænsen

Virksomheder der indfører, engrosforhandler eller fremstiller under 1000 enheder til en samlet værdi under 50.000 kr. årligt skal ikke registreres. Hvis aktiviteten har et omfang over 1000 enheder eller en værdi over 50.000 kr., skal virksomheden registreres. Virksomheden skal dog altid overholde reglerne og må i øvrigt forvente kontrol af sine aktiviteter efter behov.

Fødevarevirksomheder som indfører eller markedsfører fødevarer som allerede er indpakkede

Fødevarevirksomheden skal ikke have FKM aktiviteten registreret, da det er en del af indførslen eller markedsføringen af fødevarerne. Aktiviteten vil i sin helhed være omfattet af virksomhedens registrering eller autorisation som fødevarevirksomhed.

Agentur virksomheder

Virksomheder der alene formidler salg fra producenter eller importører til danske virksomheder, hvor der faktureres direkte fra leverandøren til kunden, skal ikke registreres.

Virksomheder der indfører, engrosforhandler eller fremstiller FKM af eksempelvis sten, læder og paraffinvoks

Registreringskravet gælder kun de typer af materialer der er opført på bilag I til rammeforordning 1935/2004. FKM af andre materialer skal overholde reglerne, men virksomheder skal ikke registreres.

FKM detailvirksomheder (f.eks. isenkræmmere)

FKM detailvirksomheder er ikke omfattet af registreringspligten, hvis de køber FKM fra en anden dansk virksomhed

Transportører af FKM

Transportører af FKM og halvfabrikata dertil, fx plastgranulat, er ikke omfattet af registreringskravet, hvis der alene er tale om transport. Den indførende, engrosforhandlende eller producerende virksomhed er selvfølgelig omfattet af registreringspligten.

Håndværkere som f.eks. smedeværksteder som reparerer procesudstyr hos fødevareproducenter

Virksomhederne er ikke omfattet af registreringskravet, hvis der er tale om reparation og ikke fremstilling. Den fødevareproducent som får udført reparationen skal i samarbejde med håndværkeren sikre, at det reparerede produktionsudstyr fortsat overholder reglerne.

Snedker- og tømrerfirmaer der installerer køkkener i private hjem såvel som i erhvervsvirksomheder

Virksomhederne er som udgangspunkt ikke omfattet af registreringskravet, hvis der er tale om installation og ikke fremstilling.

Lagre som udelukkende har oplagring af FKM

Særskilte lagre uden andre aktiviteter end oplagring af FKM skal ikke registreres. En lagervirksomhed skal kun registreres, hvis den også selv indfører, fremstiller eller engrosforhandler FKM.