Procesforureninger i fødevarer

Ved tilberedningsprocesser kan der dannes stoffer, der kan være sundhedsmæssigt problematiske.

De fleste fødevarer bliver forarbejdet eller tilberedt, før vi spiser dem. Vi har kogt, stegt, røget og bagt vores mad i årtusinder, men der udvikles også nye forarbejdnings- og tilberedningsmetoder som fx mikrobølgeopvarmning, bestråling og højtryksbehandling.

Både i de gamle og nye tilberedningsprocesser kan der dannes sundhedsskadelige stoffer i maden. I dag skal helt nye processer vurderes specielt i forhold til en evt. sundhedsrisiko, før de tages i brug.

Stoffer, der kan dannes ved forarbejdning og tilberedning af fødevarer er fx PAH, stegemutagener og acrylamid. 

Oversigt over procesforureninger