3-MCPD og glycidol i fødevarer

3-MCPD og glycidol er stoffer, der kan dannes under fremstilling af visse fødevarer, fx er raffinerede planteolier en væsentlig kilde til indtag af disse stoffer.

3-MCPD og glycidol er procesforureninger, der dannes i produktionen af fødevarer under varmebehandling. Stofferne er også til stede i fødevarer bundet til fedtsyrer (det, vi kalder fedtsyreestre). Disse vil i mave-tarmkanalen omdannes til ubundet 3-MCPD og glycidol. Begge stoffer kan have sundhedsskadelige effekter, hvis vi udsættes for meget for dem.

3-MCPD (3-monochlorpropan-1,2-diol) tilhører en gruppe af procesforureninger, der hedder chlorpropanoler. 3-MCPD har været kendt i en længere række år. Oprindeligt fandt man stoffet i syrehydrolyserede planteproteiner (fx visse typer sojasovs), men i de senere år er fedtsyreestre af 3-MCPD og glycidol blevet fundet i en lang række fødevarer. De højeste niveauer er fundet i raffinerede planteolier og margariner. Dette indhold er årsag til, at mange forskellige fødevarer har indhold af 3-MCPD og glycidol, da planteolier og margarine anvendes i produktionen af mange forskellige fødevarer, fx kager, dressinger og modermælkserstatning.

3-MCPD kan dannes ved fremstilling af visse aromagivende fødevarer som fx sojasovs. 3-MCPD kan også dannes under forskellige former for varmebehandling, fx ved den varmebehandling, der sker under raffinering af planteolier og ved stegning, ristning, bagning og grillning af en række fødevarer, fx brød og kager. 3-MCPD dannes ikke ved kogning af fødevarer. Dannelsen af glycidol kræver en væsentligt mere intens varmebehandling end dannelse af 3-MCPD, hvilket betyder, at glycidol kun er fundet i raffinerede planteolier. Hvis der eksempelvis tilsættes planteolier til hjemmelavet babymad, så kan raffinerede planteolier derfor med fordel erstattes af koldpressede planteolier eller smør.

Sojasovs, der er fremstillet alene ved traditionel gæring, koldpressede olier (dvs. olier, der ikke er blevet raffineret) og smør indeholder typisk ingen 3-MCPD og glycidol.

Der er i dag EU-grænseværdier for 3-MCPD i sojasovs, og der arbejdes for at indføre grænseværdier for fedtsyreestrene af 3-MCPD og glycidol i modermælkserstatning og planteolier. Da børn har et højere indtag af planteolier i forhold til deres kropsvægt end voksne, så er der særligt fokus på at sikre denne aldersgruppe.

Både 3-MCPD og glycidol er blevet vurderet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) samt af FN's fødevare- og landbrugsorganisations (FAO) og Verdenssundhedsorganisationens (WHO)​ fælles ekspertkomité om fødevaretilsætningsstoffer, JECFA (Joint Expert Committee on Food Additives), i 2016.

3-MCPD har i dyreforsøg vist sig at kunne forårsage skader på nyrerne, og glycidol er fundet kræftfremkaldende i dyreforsøg. Glycidol er genotoksisk, dvs. at det kan skade kroppens DNA.
 
EFSA's vurdering af 3-MCPD og glycidol