Korrosionsnedsættende midler til dampkedler

Indholdsstoffer til at nedsætte korrosion i dampkedler skal godkendes af Fødevarestyrelsen, hvis de tilsættes damp eller væske fra kedlen, der kan kommer i direkte kontakt med fødevarer under produktion.

Krav om godkendelse af korrosionsnedsættende midler til dampkedler fremgår af § 4 i bekendtgørelse nr. 8 af 3. januar 2023 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i visse fødevarevirksomheder m.v. 

Ansøgningsprocessen varer 5-6 måneder og koster ikke noget.

Anvendelsen af de godkendte indholdsstoffer beror på fastsatte restriktioner og specifikationer.

Du kan se hvilke stoffer, der allerede er godkendt, på Fødevarestyrelsens positivliste over tilladte stoffer til anvendelse som korrosionsnedsættende midler til dampkedler.

Følgende stoffer må ikke anvendes:

• Borsyre og natrium tetraborat (borax)

• Farvestoffer

Tilsætningsstoffer til fødevarer (E.-nr.) kan anvendes. Renheden af stofferne skal overholde renhedskriterierne jf. forordning 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer. Antikorrosionsmidler, der bidrager til indhold af fødevaretilsætningsstoffer (E-numre), skal af producenten mærkes med kvantitativ angivelse af indholdet af disse. På den måde kan fødevareproducenterne kan sikre, at regler for tilsætningsstoffer i fødevarerne overholdes. Antikorrosionsmidler i form af fødevaretilsætningsstoffer må ikke kunne afgives til fødevarerne i koncentrationer højere end hvad der er tilladt for tilsætningsstoffet. Mærkning skal følge reglerne for tilsætningsstoffer.

Ansøg om godkendelse af inholdsstoffer til korrionsnedsættende midler