Prøvetagning

Er prøverne udtaget repræsentativt, som tager hensyn til heterogen fordeling? Det særlige ved mykotoksiner er, at det fx. kan være en enkelt tørret figen i et parti, som er ekstremt forurenet, hvorfor det er vigtigt at følge prøvetagningsreglerne på trods af, at det er kompliceret og tidskrævende.

Prøvetagning skal ske i henhold til gældende EU regler, som findes i forordning 401/2006 ændret med forordning 178/2010:

Kommissionens forordning Nr. 401/2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer.

EU forordning 178/2010 om ændring af forordning (EF) nr. 401/2006 for så vidt angår jordnødder, andre oliefrø, trænødder, abrikoskerner, lakrids og vegetabilsk olie.

Andre nyttige dokumenter vedrørende prøvetagning kan findes på EU’s hjemmeside:

EU kommissionens hjemmeside vedrørende prøvetagning (eng).