Prøvetagning

Prøvetagning for prøver med mykotoksiner skal følge principper for at sikre ensartethed.

Er prøverne udtaget repræsentativt, som tager hensyn til heterogen fordeling? Det særlige ved mykotoksiner er, at det fx. kan være en enkelt tørret figen i et parti, som er ekstremt forurenet, hvorfor det er vigtigt at følge prøvetagningsreglerne på trods af, at det er kompliceret og tidskrævende.

Prøvetagning skal ske i henhold til gældende EU regler, som findes i forordning 401/2006 ændret med forordning 178/2010:

Kommissionens forordning Nr. 401/2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer

EU forordning 178/2010 om ændring af forordning (EF) nr. 401/2006 for så vidt angår jordnødder, andre oliefrø, trænødder, abrikoskerner, lakrids og vegetabilsk olie

Andre nyttige dokumenter vedrørende prøvetagning kan findes på EU’s hjemmeside:

EU kommissionens hjemmeside vedrørende prøvetagning (eng)