Kemiske forureninger - lovstof

Kemi Fødevaresikkerhed

Herunder finder du reglerne for kemiske forureninger samt EU-Kommissionens henstillinger vedrørende overvågning og reduktion af kemiske forureninger (inklusive naturlige toksiner) i fødevarer og foder.

For alle henstillinger om dataindsamling gælder det, at der skal indrapporteres til E​FSA.

Kommissionens henstilling (EU) 2022/1431 af 24. august 2022 om overvågning af perfluoralkylstoffer i fødevarer​

Kommissionens henstilling (EU) 2022/561 af 6. april 2022 om overvågning af forekomsten af glycoalkaloider i kartofler og produkter afledt af kartofler​

Kommissionens henstilling (EU) 2022/553 af 5. april 2022 om overvågning af forekomsten af Alternaria-toksiner i fødevarer

Kommissionens henstilling (EU) 2022/495 af 25. marts 2022 om overvågning af forekomsten af furan og alkylfuraner i fødevarer ​

Kommissionens henstilling EU) 2019/1888 af 7. november 2019 om overvågning af forekomsten af acrylamid i visse fødevarer

Kommissionens henstilling (EU) 2018/464 af 19. marts 2018 om overvågning af metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang

Kommissionens henstilling (EU) 2017/84 af 16. januar 2017 om overvågning af mineraloliekulbrinter i fødevarer og i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
 
Kommissionens henstilling (EU) 2016/2115 af 1. december 2016 om overvågning af forekomsten af Δ9-tetrahydrocannabinol, dets prækursorer og andre cannabinoider i fødevarer
 
Henstilling nr. 2016/1111 af 6. juli 2016 om overvågning af nikkel i fødevarer

Henstilling nr. 2016/688 af 2. maj 2016 om overvågning og forvaltning af forekomsten af dioxiner og PCB'er i fisk og fiskevarer fra Østersøregionen

Henstilling nr. 2016/22 af 7. januar 2016 om forebyggelse og reduktion af ethylcarbamatforurening i brændevin af stenfrugter og brændevin af presserester af stenfrugter og om ophævelse af henstilling nr. 2010/133/EU

Henstilling nr. 2015/1381 af 10. august 2015 om overvågning af arsen i fødevarer

Henstilling nr. 2015/976 af 19. juni 2015 om overvågning af tropanalkaloider i fødevarer

Henstilling nr. 2015/682 af 29. april 2015 om overvågning af perchlorat i fødevarer

Henstilling nr. 2014/661 af 10. september 2014 om overvågning af 2- og 3-monochlorpropan-1,2-diol (2- og 3-MCPD), og 2- og 3-MCPDfedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere i fødevarer

Henstilling nr. 2014/193 af 4. april 2014 om reduktion af forekomsten af cadmium i fødevarer

Henstilling nr. 2014/118 af 3. marts 2014 om spor af bromerede flammehæmmere i fødevarer

Henstilling nr. 2013/711 af 3. december 2013 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foder og fødevarer

Henstilling nr. 2013/647 af 8. november 2013 om undersøgelser af acrylamidindholdet i fødevarer

Henstilling nr. 2013/165 af 27. marts 2013 om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter

Henstilling nr. 2010/161 af 17. marts 2010 om overvågning af perflouralkylstoffer i fødevarer

Henstilling nr. 2010/307 af 2. juni 2010 om overvågning af acrylamidindholdet i fødevarer

Henstilling nr. 2007/196 af 28. marts 2007 om overvågning af forekomsten af furan i fødevarer

Henstilling nr. 2003/598 af 11. august 2003 om forebyggelse og reduktion af patulinforureninger i æblesaft og æblesaftingredienser i andre drikkevarer ​

Henstilling nr. 2016/2115 af 1. december 2016 om overvågning af forekomsten af Δ9-tetrahydrocannabinol, dets prækursorer og andre cannabinoider i fødevarer

Statement regarding perchlorate in food on 10 March 2015, updated 23 June 2015

Henstilling nr. 2014/663 af 11. september 2014 om ændring af bilaget til henstilling nr. 2013/711 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foder og fødevarer

Henstilling nr. 2013/647 af 8. november 2013 om undersøgelser af acrylamid indholdet i fødevarer

Henstilling nr. 2013/165 af 27. marts 2013 om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter