Kemiske forureninger - lovstof

Kemi Fødevaresikkerhed

Se reglerne for kemiske forureninger og EU-Kommissionens henstillinger om overvågning og reduktion af kemiske forureninger (inklusive naturlige toksiner) i fødevarer og foder.

Prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol i fødevarer

Så også relevante EU-henstillinger, f.eks. for PFAS.

EU-henstillinger om dataindsamling

Gå til