Mærkning og markedsføring

Fødevarestyrelsen stiller krav til mærkning og markedsføring af desinfektionsmidler, som er omfattet af den nationale godkendelsesordning

Produktet skal være mærket korrekt

Kravene til mærkning af godkendte desinfektionsmidler og pattedypningsmidler fremgår af § 5 i bekendtgørelse nr. 8 af 3. januar 2023 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder. 

Vær opmærksom på, at Fødevarestyrelsens journal nr skal anføres på etiketten. Journal nr fremgår af godkendelsesbrevet.

Godkend​​elsen gælder kun for det specifikke produkt

Fødevarestyrelsens godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler er tilknyttet de informationer, som fremgår af virksomhedens ansøgning, herunder specifikationer, anvendelsesområde og handelsnavn. 

Fødevarestyrelsens godkendelse gælder kun for det specifikke produkt og handelsnavn, der er angivet i ansøgningen. Ved markedsføring af et godkendt produkt skal der derfor anvendes det handelsnavn, som fremgår af ansøgningsskemaet.

Ændringer af produktet kræver en ny godkendelse

Hvis en producent ønsker at ændre sammensætning, anvendelsesområde, produktnavn, eller lignende for et godkendt produkt, kræver det en ny godkendelse fra Fødevarestyrelsen. Hvis den eneste ændring er handelsnavnet, eller hvis det ønskes at tilføje yderligere handelsnavne til godkendelsen, kan der søges om en parallelgodkendelse, forudsat at den originale godkendelse er mindre end fem år. 

Det er muligt at markedsføre et produkt med samme navn i forskellige størrelser, så længe produktet har identisk sammensætning, anvendelse, koncentration af aktivstof og lignende, og det alene er mængden i produktet, som er forskellig.

Din aktivstofleverandør skal være på artikel 95-listen

Uanset om du er forhandler, producent, importør eller distributør af biocidholdige produkter, skal leverandøren af aktivstoffet i dit produkt være registreret på den såkaldte artikel 95-liste, som er EU's liste over godkendte leverandører af aktivstoffer. 

Kravet gælder alle biocidholdlige produkter, som indeholder eller genererer biocid aktivstoffer. Produkterne må kun markedsføres, hvis stofle­ve­ran­dø­ren eller pro­duktle­ve­ran­dø­ren er opført på artikel 95-listen under de produktty­per, som produktet hører under.

Mærkning af produkter godkendt under EUs biocidforordning

I takt med at aktivstoffer godkendes under biocidforordningen, vil godkendelsen af biocidprodukter omfattet af produkttype PT3 og PT4 overgå til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed for biocidforordningen. 

Når et produkt er godkendt i overensstemmelse med biocidforordningens regler vil produkterne fremgå af ECHA's liste over godkendte produkter. Derudover vil produkterne være påtrykt et BPR-reg. nr. xxx-xx,  evt suppleret med godkendelsesnummer fra ECHA angivet med formen EU-xxxxxxx-yyyy eller DK-xxxxxxx-yyyy i henhold til biocidforordningens artikel 69. Denne mærkning erstatter Fødevarestyrelsens krav til mærkning.