Biocider - Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler - lovstof

Kemi

Her finder du lovgivningen bag Fødevarestyrelsens nationale godkendelsesordning for desinfektionsmidler og pattedypningsmidler samt EU's regler for godkendelse af biocider