Metaller i fødevarer

Tungmetaller

Metaller som bly, cadmium, kviksølv, tin, arsen og nikkel kan findes som forurening i fødevarer.

Fødevarestyrelsen har i mange år ​​​overvåget forekomsten af de væsentligste metaller i fødevarer, sådan at vi kan skride ind, hvis der er behov for det. Du kan se resultatet af overvågningen under kontrolresultater for sporelementer og tungmetaller.

Bly, cadmium og kviksølv er de sundhedsmæssigt mest betænkelige metaller, fordi de ophobes i kroppen. ​

For bly, cadmium og kviksølv er der fastsat grænseværdier for indholdet i ​diverse fødevarer. Miljømyndighederne forsøger samtidig at mindske tungmetalforureningen af miljøet.

Liste over metaller