Pesticiderne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i fødevarer

Pesticiderne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl kan skade arveanlæggene og skade hjernens udvikling hos fostre. Det er derfor ikke tilladt at markedsføre fødevarer, der indeholder disse pesticider.

​​​​​Risikovurdering af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl​

EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet​) vurderer, at der ikke kan fastsættes nedre grænser for, hvornår pesticiderne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er skadelige at indtage via fødevarer. Det betyder i praksis, at ganske små mængder af stofferne kan skade mennesker.

DTU Fødevareinstituttet har på den baggrund vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes ved indtag af fødevarer med restindhold af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl.

Stofferne har tidligere været lovlige at anvende i EU, men godkendelsen er ikke forlænget. Beslutningen om ikke at forlænge godken­del­sen af stofferne er truffet på baggrund af EFSA's risikovurdering. ​

Grænseværdier f​or chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i fødevarer

Grænseværdier for restkoncentrationer af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i fødevarer er sænket, så de nu er fastlagt på bestemmelsesgrænse­niveau, svarende til 0,01 mg/kg. Det betyder, at hvis der kan påvises chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i en fødevare, så må fødevaren ikke sælges. Ændringen er vedtaget i EU med virkning fra november 2020.

I EU bliver der sat grænseværdier for alle pesticider i alle afgrøder. Hvis et pesticid ikke er tilladt, sættes grænseværdien til bestemmelsesgrænsen, som er det laveste niveau, man teknisk kan måle i et laboratorium. ​

Pesticidkontrollen​​​ af fødevarer på det danske marked

Fødevarestyrelsen udtager stikprøver til kontrol for restkoncentrationer af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl. Stikprøverne omfatter både frugter, grøntsager og korn dyrket i Danmark, i EU og uden for EU. Hvis der findes produkter med indhold over grænseværdien, bliver produkterne trukket tilbage fra markedet og tilbagekaldt fra forbrugerne.

Endvidere har EU indført importrestriktioner for en række vegetabilske fødevarer fra visse lande uden for EU. Disse produkter bliver rutinemæssigt undersøgt for blandt andet chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i forbindelse med import til et EU-land. Partier omfattet af importrestriktionerne, som har indhold over grænseværdien, bliver afvist til import til EU. Den gældende liste over vegetabilske fødevarer omfattet af restriktioner finde du her: 

vegetabilske fødevarer omfattet af restriktioner

Sørg for at have styr på din leverandør

Er du en virksomhed, der importerer vegetabilske produkter, skal du tage stilling til risikoen for pesticidrester i dit egenkontrolprogram. Det kan du f.eks. gøre ved at stille krav til dine leverandører af frugt, grønt og cerealier. Det kan være krav om analyser for relevante stoffer, herunder chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, leverandørerklæringer eller andre tiltag, der kan bidrage til at sikre, at importeret frugt og grønt ikke indeholder problematiske rester af pesticider. ​​

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en guide til importører af vegetabilsk fødevarer fra 3. lande. 

Du kan finde importørguiden her