Furan i fødevarer

Furan dannes under varmebehandling og forekommer hovedsageligt i varmebehandlet mad på glas og dåser. De højeste indhold er fundet i kaffe.

Furan kan også findes på methylerede former som fx. 2- og 3-methylfuran.

Furan indgår i Fødevarestyrelsens overvågning af kemiske forureninger

Skadelige virkninger

Furan formodes at være kræftfremkaldende og give leverskader

Risikovurderinger

EFSA har vurderet furaner i 2004 og igen i 2017. Der er ikke tilstrækkelige data til at kunne fastsætte en TDI. Furan er cytotoksisk og har leveren som målorgan.

Grænseværdier

Der er ingen grænseværdier for furan i fødevarer. Der er en EU henstilling fra 2022 om kortlægning af forekomsten af furan i fødevarer.

GMP

Furan er en procesforurening. Der er meget lidt viden om procesforhold og risici for dannelse af furan. Kogepunktet på 31 grader betyder, at der kan ske en vis afdampning efter varmebehandlingen eller opvarmning af en færdigret

Forekomst

Dannes under varmebehandling af fødevarerne, så det findes typisk ikke i råvarer

Mad på dåse og glas, ristet kaffe og ristet brød. Færdigretter til småbørn især produkter på tube og særligt produkter, som indeholder kød – fx pasta med kødsovs. Indhold i frugtmos har været lavt

Furan har et kogepunkt på 31 grader, så der er en vis afdampning fra fx brygget kaffe. Brygning af kaffe ved kogning af bønnerne giver 3-4 gange lavere indhold end filterkaffe og espresso.

Opvarmning af babymad uden låg kan reducere indholdet med 15-30 %.

Jo mørkere ristet brød er jo højere vil indholdet af furan være.

På EU’s hjemmeside kan du læse mere om furan