Mineralske olier (MOSH og MOAH)

Mineralske olier (eller mineraloliekulbrinter) er kemiske forbindelser, der primært fremstilles af råolie.

I fødevarer kan kontaminering med mineralske olier stamme fra fødevarekontaktmaterialer (fx genbrugspapir), urenheder i tilsætningsstoffer eller tekniske hjælpemidler (fx slipmidler), smøremidler der anvendes i produktionsanlægget, miljøforureninger, urenheder fra høstmaskiner eller rengøringsprodukter. Det er således ikke muligt at fastslå, hvorfra en given mineralsk olie i fødevarer stammer fra uden et indgående kendskab til hele produktionsprocessen, og selv da vil det ofte være nødvendigt med yderligere analyser for at identificere kilden.

Mineralske olier med aromatiske kulbrinter kaldes for MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons).

Mineralske olier med mættede kulbrinter kaldes MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons).

Læs mere om mineralolie på EU’s hjemmeside (food.ec.europa.eu)

Skadelige virkninger

De sundhedsskadelige effekter varierer meget fra stof til stof

Nogle MOAH er genotoksiske og kræftfremkaldende. PAH er eksempler på aromatiske kulbrinter.

Risikovurderinger

EFSA har senest vurderet mineralske olier i 2023. EFSA vurderede, at den potentielle indvirkning på menneskers sundhed af grupper af stoffer blandt mineralske olier varierer meget. EFSA vurderer, at indtaget af MOAH er mest kritisk, mens indtaget af MOSH er mindre bekymrende.

Kommissionen har information på deres hjemmeside om mineralske olier og især om fund i modermælkserstatning i efteråret 2019, og hvor EFSA lavede en vurdering af dette.

Grænseværdier

Udtalelse fra EU:

EU’s stående komite, toksikologisk sektion, har en udtalelse fra mødet den 21. april 2022 om håndtering af MOSH og MOAH i fødevarer

Kommissionen anbefaler i henstilling 2017/84, at medlemsstaterne i EU indsamler data for indholdet af MOAH og MOSH i fødevarer.

Se henstilling 2017/84 (eur-lex.europa.eu)

Forebyggende foranstaltninger

FoodDrinkEurope har lavet en værktøjskasse med forebyggende foranstaltninger i fødevareproduktionen:

FoodDrinkEuropes værktøjskasse for mineralske olier

 • Undgå kontaminering fra tørringsprocesser og kontakt med udstødningsgasser
 • Anvend smøremidler af fødevarekvalitet eller fri for MOAH
 • Anvend fødevarekontaktmaterialer uden MOAH eller sikr dig, at der ikke kan ske afsmitning af MOAH til fødevarerne
 • Anvend ingredienser og tilsætningsstoffer uden MOAH
 • Erstat paraffinkolonner til ekstraktionsprocesser med fx raffinerede eller semiraffinerede plantebaserede olier baseret på MOAH fri voks
 • Stil krav til leverandører fx om anvendelse af jutesække uden indhold af MOAH

Forekomst

Mineralske olier kan findes i alle fødevarer, og risikoen for indhold stiger med forarbejdningsgraden, da kilderne til indhold kan være mange.

Kilder fra miljøet til mineralske olier i fødevarer:

 • Høst og produktionsudstyr
 • Nærliggende asfaltering
 • Anden miljøforurening

Kilder i fødevarekæden kan også være:

 • Jutesække og trykfarver på disse
 • Smøremidler
 • Antistøvmidler og antiklæbemidler
 • Paraffin- og hexangenindvinding (recuperation) i ekstraktionsprocesser
 • Migration fra genvundet pap og papir
 • Tilsætningsstoffer

Kaffebønner og teblade kan indeholde mineralske olier, men indholdet overføres ikke til den drikkeklare drik, da stofferne ikke er vandopløselige