Miljøforureninger i fødevarer

I takt med den stigende industrialisering er der sket en forurening af miljøet og fødevarer. Ved miljøforureninger skelnes mellem organiske miljøforureninger og tungmetaller (uorganiske miljøforureninger).

Organiske miljøforureninger i fødevarer

Visse stoffer blive​​r nedbrudt langsomt ​​i miljøet og forekommer i dag som forureninger i vores føde­varer.​

For at vurdere et​ stofs påvirkning af sundheden er det nødvendigt at kende dets giftegenskaber og vide, i hvilke mængder det forekommer i fødevarer.

Internationalt samarbejder fødevaremyndighederne om at undersøge stoffernes sundhedsmæssige effekter og deres forekomst i fødevarerne.

For dioxiner har fødevaremyndighederne fastsat grænseværdier for de mest forurenede fødevarer. Samtidigt forsøger miljømyndighederne at reducere dioxinforureningen af miljøet.

Af organiske miljøforureninger kan du læse om hormonforstyrrende stoffer, PAH tjærestoffer, dioxin og PCB samt DDT.

Af uorganiske miljøforureninger kan du her læse mere om nitrat, radioaktive stoffer og metaller:

Læs mere om tungmetaller

Læs mere om radioaktive stoffer

Læs mere om nitrat og nitrit

Tungmetaller m.v. i fødevarer

Uorganiske miljøforureninger omfatter metaller, nitrat og radioaktive stoffer.

De vigtigste uorganiske miljøforureninger i Danmark er metaller som bly, cadmium, kviksølv, tin, arsen og nikkel

Internationalt samarbejder fødevaremyndighederne om at undersøge stoffernes sundhedsmæssige effekter og deres forekomst i fødevarerne. For tungmetaller som bly og cadmium har fødevaremyndighederne således fastsat grænseværdier for fødevarer.

Miljømyndighederne forsøger samtidig at reducere tungmetalforureningen af miljøet.

Du kan læse mere om forekomst og indtagelse af uønskede metaller i Miljø- og Fødevareministeriets overvågningsprogrammer.

Find kontrolresultater for sporelementer

Traditionelt har opmærksomheden været rettet mod miljøforureninger såsom dioxiner og PCB eller tidlige​re anvendte pesticider som f.eks. DDT.​

Læs mere om dioxiner og PCB

Læs mere om DDT​

I de senere år er vi blevet opmærksomme på, at andre stoffer fra miljøet også kan føre til en forurening af vores fødevarer. Det drejer sig bl.a. om stoffer anvendt i industrien eller om hushold­nings­kemikalier, f.eks. desinfektionsmidler og kosmetik. Dertil også PFOS som bioakkumuleres og har​ en hormonforstyrrende indvirkning.

Læs mere om fluorstoffer i fødevarer

Det er vigtigt at​​ sætte ind overfor kilder til forureningen, især hvis indtaget af et stof nærmer sig grænseværdien.​​​​​