DDT

Pesticider Organiske miljøforureninger

Stoffer, der tidligere har været brugt som pesticider, fx DDT, dieldrin, hexachlorbenzen og lindan, kan fortsat forekomme i fødevarer, dels som resultat af en miljøforurening, dels fordi de kan være i importeret foder til husdyr.

Stofferne er persistente, hvilket vil sige, at det tager lang tid, før de bliver nedbrudt og forsvinder fra miljøet.

DDT i fødevarer

DDT findes bl.a. i mindre mængder i fede fisk og kødprodukter. Andre chlorpesticider, som ofte påvises, er hexachlorbenzen og lindan. Disse stoffer er påvist i lave koncentrationer tæt på den tekniske bestemmelsesgrænse i animalsk fedt og i torskelever.

Dyreforsøg viser, at persistente pesticider kan påvirke huden, nerverne, leveren og forplantningsevnen og øge risikoen for kræft. 

Det er uafklaret, hvorvidt menneskers be­last­ning med DDT's omdannelsesprodukt DDE tidligere har påvirket mænds forplantningsevne. Forekomsten af DDE er nedadgående.

ADI for persistente pesticider

Der er fastsat ADI og lignende værdier for flere af stofferne. Et stofs ADI-værdi fortæller, hvor meget af stoffet et menneske kan tåle at indtage dagligt livet igennem uden sundhedsrisiko.

Fødevarestyrelsens overvågningsprogrammer viser, at der ikke er grund til at tro, at danskernes indtag af persistente pesticider fra kosten overskrider ADI-værdierne.