Bakterier i fødevarer

På denne side finder du en oversigt over sygdomsbakterier, der kan smitte mennesker via fødevarer. Du finder også en oversigt over såkaldte indikatorbakterier eller hygiejneparametre, der kan give et indtryk af hygiejnen i en fødevarevirksomhed.

Læs mere om bakterier i fødevarer

Statens Serum Institut registrerer tarminfektionssygdomme, der skyldes sygdomsb​​akterier. Campylobacter og salmonella tegner sig for langt hovedparten af sygdomstilfældene fra fødevarer.

​Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) laver hvert år en rapport over forekomsten af fødevarebårne bakterier hos mennesker, dyr og fødevarer i EU.​

Se overvågning af sygdomstilfælde i tal, grafer og kort her hos Statens Serum Institut

Se den seneste rapport fra EFSA her: Trends and Sources of Zoonoses 2020​

Særlige grupper af bakterier kan indikere, om der er en god hygiejne i en fødevarevirksomhed. Det er såkaldte indikatorbakterier eller hygiejneparametre. Hvis man finder disse bakterier i en fødevareproduktion, kan der være øget risiko for, at der også er sygdomsbakterier og virus i fødevaren. Det kan være tegn på f.eks. utilstrækkelig varmebehandling, ikke korrekt nedkøling, krydskontamination, utilstrækkelig rengøring, opbevaring ved for høj temperatur eller en uacceptabel mikrobiologisk kvalitet af produktet.

Disse bakterier eller grupper af bakterier bliver ofte brugt som indikator og/eller indeksorganismer, når man undersøger fødevarer:​

  • Aerobt kimtal​
  • Enterokokker 
  • Enterobacteriaceae 
  • Coliforme bakterier 
  • Escherichia coli 
  • Gær og skimmel

Du kan læse om ant​​ibiotikaresistente bakterier, MRSA og ESC her:

  • Antibiotikaresistente bakterier
  • MRSA
  • ESC

 

Se denne oversigt over vækstbetingelser, symptomer, infektionsdosis, fødevarer hyppigt involverede i sygdomsudbrud, typisk årsag til smitte mm. for bakterier:

​​​Oversigt over bakterier i fødevarer